ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดบาง

วัดบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน, ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พุทธศักราช 2562, เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, และสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป, ในวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562, เวลา 08นาฬิกา 30 นาที, กราบพระรับศีล, กล่าวคำถวายข้าวสารอาหารแห้ง, และรับพรจากพระภิกษุสงฆ์, เวลา 09 นาฬิกา, พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป, ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง, ณ บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดบาง, โดยมีขบวนแห่เทวดานางฟ้า, พร้อมกลองสะบัดชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,