“นายกชัยวัฒน์” สั่งการ สำรวจแก้ไข ฝนตกหนักน้ำท่วมขังถนนบ่อแขก

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักสะสมจนเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปริมาณฝนจำนวนมากเกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนและถนนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำ น้ำทั้งหมดในเขตกลางเมืองก็ไหลไปสู่ท่อระบายน้ำรวมทั้งน้ำบนผิวดินได้ไหลไปรวมกันอยู่ในพื้นที่ต่ำ ซึ่งก็คือถนนบ่อแขกบริเวณปากทางถนนบ่อแขกซอย 8 ถนนดังกล่าวเป็นถนนทางในชุมชนแยก ไปตัดกับถนนสายเลี่ยงเมือง บริเวณดังกล่าวนี้จะมีปัญหาน้ำท่วมขังมานาน ในอดีตน้ำบนผิวดินจะไหลผ่านไปยังพื้นที่อีกฟากหนึ่งของถนน คือเขตตำบลเทพนครซึ่งเป็นทุ่งนารองรับมวลน้ำทั้งหมด แต่ในปัจจุบันน้ำดังกล่าวนั้นไม่สามารถระบายผ่านไปได้ เนื่องจากความเจริญของบ้านเมืองที่เข้ามาแทนที่ ทำให้การก่อสร้างยกถนนสายเลี่ยงเมืองสูงขึ้น กลายเป็นกำแพงกั้นน้ำ เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำจึงเต็มท่อระบายและท่วมขังบนพื้นผิวถนน ก่อนที่จะรอการระบายไปตามพื้นที่ว่างเปล่า ซึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ส่งผลให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยยังพื้นที่บริเวณดังกล่าว และรถที่สัญจรไปมา จากปัญหาดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ภาพน้ำท่วมไปยังสื่อโซเชียลด้วยกันหลายครั้ง ซึ่งทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนำปัญหานี้เข้าสู่สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อนำปัญหาไปสู่กองงานต่างๆที่รับผิดชอบ จากปัญหาน้ำท่วมดังกล่าวนั้น มีด้วยกันหลายพื้นที่ ที่ผ่านมาได้มีการทยอยแก้ไขยังจุดต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก และมีน้ำจำนวนมากเป็นปัญหาที่แก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ล่าสุด…เกิดฝนตกหนักในช่วงกลางคืนและเกิดน้ำท่วมขังยังบริเวณดังกล่าว นายพิพัฒน์ จงมีความสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเขต 2 ได้รับการร้องเรียน พร้อมด้วย นายเชิญ นรกิจ นายอนันต์ บรรณา นายปิยะเทพ กลึงมั่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเขต 3 ได้รายงานปัญหาไปยังนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ที่ติดภารกิจราชการอยู่กรุงเทพฯ ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้ดำเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาดังกล่าว โดยมี นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล หัวหน้างานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมกับสอบถามปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ประสบภัยในระแวกถนนบ่อแขก เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หลังจากได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซาก และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ต่ำ จึงกลายเป็นแหล่งรองรับน้ำ แม้ว่าจะมีท่อระบายน้ำ ก็เป็นท่อที่รับน้ำมาจากพื้นที่อื่น บริเวณนี้จึงกลายเป็นจุดรับน้ำที่รอระบายและแห้งช้ากว่าพื้นที่อื่นๆ ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้สำรวจพื้นที่พบว่าน้ำที่ล้นทะลักมายังจุดบริเวณนี้ จะไหลผ่านไปยังพื้นที่ว่างเปล่าของเอกชน หลังจากนั้นก็จะระบายไปตามผิวดิน ไม่มีแหล่งน้ำที่รองรับแน่นอน จึงทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า

หลังจากนั้นปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้สำรวจไปถึงเส้นทางปลายน้ำ ที่ติดอยู่กับถนนสายเลี่ยงเมือง บริเวณดังกล่าวมีท่อที่ผลักดันน้ำจากในเมืองคู่ขนานกันอยู่แล้ว ตรวจสอบว่าที่คลองริมถนนมีความลึก  ซึ่งเบื้องต้นจะนำปัญหาไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข อาจจะเป็นวิธีการผลักดันน้ำ ด้วยเครื่องยนต์ หรือวางท่ออีกฟากของถนน เพิ่มและปรับระดับท่อให้มีความลึกและลาดชัน พร้อมทั้งเชื่อมต่อท่อระหว่างถนน ให้สามารถระบายน้ำต่อกันได้ ก็จะสามารถเร่งระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก็จะสามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่ซ้ำซากนี้ให้กับชาวชุมชนนี้ได้ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าว จะได้นำเรียนนายกเทศมนตรีเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เพื่อหาแนวทางหลักการและเหตุผล ในการนำไปสู่การวิเคราะห์และนำเข้าแผนพัฒนาจัดสรรงบประมาณโดยสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรต่อไป