อบจ.ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วม แก้ภัยแล้งอำเภอพรานกระต่าย 

 

จังหวัดกำแพงเพชรก็ได้รับผลกระทบ จากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน พื้นที่ได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมขัง คือ อำเภอพรานกระต่าย และหลายตำบลพื้นที่ ทางการเกษตร ถูกน้ำท่วมนับร้อยไร่ สาเหตุเกิดจากทางน้ำมีสิ่งของกีดขวาง และ ประตูน้ำเปิดระบายไม่ได้ ท้องถิ่นเร่งแก้ปัญหาโดย อบจ.และเทศบาลตำบลพรานกระต่าย รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้รับผลกระทบ วางแผนเร่งระบายน้ำ และประชุมร่วมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังฤดูฝนและ ขาดน้ำในฤดูแล้ง นายก อบจ.ประชุมกับ นายกอีกหลาย อบต.เพื่อผลักดันงบประมาณ แก้ปัญหาซ้ำซากนี้ให้กับราษฎร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการร้องขอจาก นายประสิทธิ์ นาคเมฆ นายก อบต.วังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อขอสนับสนุน รถแบคโฮไปที่ ประตูระบายน้ำ บ้านห้วยน้ำใส เขตติดต่อระหว่างหมู่ 3 และหมู่ 5 พบว่าที่หน้าประตูระบายน้ำเต็มไปด้วยวัชพืชผักตบชวา จึงได้ใช้รถแบคโฮเก็บกวาดจนหมดสิ้น แต่น้ำก็ยังคงไม่ไหลผ่านประตูระบาย จากการตรวจสอบพบว่าประตูระบายน้ำนั้นเสีย ไม่สามารถเปิด ปิดได้ ในที่สุดได้ตัดสินใจใช้รถแบ็คโฮ โดยใช้บุ้งกี๋ลงไปเกี่ยวประตูน้ำจนสามารถเปิดระบายน้ำได้ นายก อบต.วังตะแบกเปิดเผยว่ามวลน้ำดังกล่าวนั้น ไหลมาจากตำบลเขาคีริส และตำบลคุยบ้านโอ่ง และตัวอำเภอพรานกระต่าย มวลน้ำเอ่อล้นไหลมาสมทบที่เขตของ อบต. วังตะแบก ซึ่งประตูน้ำนั้นมีปัญหาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรนับร้อยไร่ หลังจากที่เปิดประตูน้ำระบายไป 1 บานแล้ว มวลน้ำก็จะไหลไป ตำบล หนองจิก อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัยก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังทำให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายไปได้หลังจากนั้น นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับ นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศบาลตำบลพรานกระต่าย  และนายก อบต. อีกหลายแห่ง โดยประชุมกันที่ห้องประชุมชั้น 2 ของอาคารเทศบาลตำบลพรานกระต่าย โดยมี นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งได้สรุปปัญหาของน้ำท่วมขังจากกรณีเกิดปัญหาฝนตกหนัก โดยท่วมในพื้นที่ของตลาดอำเภอพรานกระต่ายและน้ำบริเวณตำบลใกล้เคียง เบื้องต้นได้แก้ไขนำ กระสอบทรายทำเป็นแนวกำแพงกั้นน้ำในคลองห้วยโค้ง เพื่อให้น้ำนั้นได้ไหลไปตามลำคลองโดยไม่ทะลักเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งในระยะยาวต้องวางแผนแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างคลองส่งน้ำ และทำพื้นที่แก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในหน้าแล้ง ซึ่งขณะนี้ได้มีชาวบ้านบริจาคที่ดิน 70 ไร่ ติดกับคลองห้วยโค้ง ให้ทำเป็นแหล่งน้ำแก้มลิง ซึ่งทาง อบจ.จะผลักดันงบประมาณ ส่วนหนึ่งร่วมกับงบประมาณทางจังหวัดและ สส.พรรคพลังประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และเก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ายั่งยืนต่อไป นายอานนท์ อภิชาตตรากูล เปิดเผยว่า คลองหวยโค้ง อยู่พื้นที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายและเทศบาลบ้านพราน ซึ่งงบประมาณขององค์กรทั้งสองแห่งไม่เพียงพออยู่แล้ว ซึ่งคลองห้วยโค้งจะเป็นคลองส่งน้ำสำคัญที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ของเมืองพานกระต่าย ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 5 ล้านบาท จะได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้คลองแห่งนี้กักเก็บน้ำและมีประตูเปิดปิดน้ำไว้ใช้ ในหน้าแล้งและระบายเข้าไปสู่พื้นที่ทางการเกษตรนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำท่วมพรานกระต่ายนั้นทาง อบจ.เป็นห่วงมาตลอด ประจวบเหมาะได้รับการสั่งการจาก กระทรวงมหาดไทยให้ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งด้วย ก็จะได้เข้าโครงการบูรณาการร่วมกันกับจังหวัดพี่จัดสรรงบประมาณมาให้ในการขุดแก้มลิง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรก็จะสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ ไม่ว่าจะใช้เงิน 5 ล้าน หรือ 10 ล้านก็ถือว่าคุ้มค่า เนื่องจากจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งและแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมที่ซ้ำซากเป็นประจำทุกปีของอำเภอพรานกระต่าย เป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านให้หมดไป// kppnews.net / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร