กาชาดโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข”บ่อถ้ำขาณุฯ

กาชาดโครงการ  “บ้านกาชาดสร้างสุข”บ่อถ้ำขาณุฯ

Read more

เปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว)​

เปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว)​

Read more

โรงเรียนเทศบาล3 ร่วมกับ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำสนามเด็กเล่น BBL

โรงเรียนเทศบาล3 ร่วมกับ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำสนามเด็กเล่น BBL

Read more

บุญผ้าป่าแถว วันสารทไทย แห่งเดียวในโลก

บุญผ้าป่าแถว วันสารทไทย แห่งเดียวในโลก

Read more

เปิดยิ่งใหญ่..! สารทไทยกล้วยไข่ ของดีเมืองกำแพงฯ ขบวนตระการตา

เปิดยิ่งใหญ่..! สารทไทยกล้วยไข่ ของดีเมืองกำแพงฯ ขบวนตระการตา

Read more

เที่ยวงานประเพณีกำแพงเพชร ชมประกวดธิดา กล้วยไข่

เที่ยวงานประเพณีกำแพงเพชร ชมประกวดธิดา กล้วยไข่

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมสภาพัฒนาสิ้นปีงบประมาณ 62 

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมสภาพัฒนาสิ้นปีงบประมาณ 62 

Read more

เก็บขยะ เศษวัสดุ  บ้านเมืองสะอาดรับงานประเพณีกล้วยไข่

เก็บขยะ เศษวัสดุ  บ้านเมืองสะอาดรับงานประเพณีกล้วยไข่

Read more

PEA จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ถนนเจริญสุข ระยะทาง 10 กม.เสาไฟฟ้า 100 ต้น

PEA จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ถนนเจริญสุขระยะทาง 10 กม.เสาไฟฟ้า 100 ต้น

Read more