จุดเทียนชัยถวายพระพรมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พสกนิกรชาวกำแพงเพชร ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แล้วยังตื่นตาตื่นใจได้ชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ( โดรน ) แปรอักษรถวายพระราชสดุดี ด้วยความตื่นตาตื่นใจและตื้นตันปิติยินดียิ่ง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณพิธีลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิงโดยพิธีเริ่มตั้งแต่ 17.00 น.ของวันนี้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีหน่วยงานราชการหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เดินทางมากันพร้อมที่บริเวณพิธีและลงทะเบียนพานพุ่มกว่า 70 คณะ ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชมรมคนรักในหลวง สถานศึกษาภายในจังหวัดกำแพงเพชร ตัวแทน 27 ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  และภาคเอกชน ได้ทยอยถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทองพุ่มเงินตามลำดับ ที่โต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานถวายคำนับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และก่อนพิธีจะเริ่มมีการแสดงรำถวายพระพร ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา จนถึงเวลา 19.00 น.นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ประธานในพิธีได้ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พร้อมถวายความเคารพ และจุดเทียนชัย จากนั้นจุดโคมเทียนจากเทียนชัย นำไปต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มาร่วมในพิธีได้จุดเทียนชัยร่วมกันสว่างไสวไปทั่วมณฑลพิธีต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนําถวายพระพรชัยมงคล นำพสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชรทุกหมู่เหล่า ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันณมณฑลแห่งนี้ ล้วนมีความปราบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคมพุทธศักราช 2562 ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร ขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์พร้อมเพียงกัน เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีเสร็จแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ที่ผู้ร่วมในพิธีร่วมกันร้องเพลงเสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวนำทรงพระเจริญ 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากนั้นได้ร่วมชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ( โดรน ) แปรอักษรถวายพระราชสดุดี ไลท์แอนซาวด์  เป็นการแสดงอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน แปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ ประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่า ที่ต่างร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งล้วนอำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้พสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็น และประเทศมีความเจริญก้าวหน้าการแสดงประกอบด้วยโดรนจำนวนทั้งสิ้นกว่า 333 ลำ ซึ่งจะแปรอักษรรวมทั้งสิ้น 5 ภาพ เป็นระยะเวลาประมาณ 8 นาที โดยแสดงเป็นรูปภาพต่างๆ ได้แก่

1.พระนามาภิไธยย่อ สก

2.พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

3.พวงมาลัยดอกมะลิ

4.อักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ”

5.พลุเฉลิมฉลอง

ทั้งนี้ ทางจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และบริษัท เอ ไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สนับสนุนโดย กลุ่ม ปตท. จะจัดการแสดงโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีบทเพลงซิมโฟนีที่ใช้ประกอบการแสดง เป็นผลงานการประพันธ์และควบคุมการบันทึกเสียงโดย พันเอก ประทีป สุพรรณโรจน์ และบรรเลงโดยวงไทยซิมโฟนี ดูแลโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุขอ