อำเภอลานกระบือ จัดกิจกรรม”วันแม่แห่งชาติ “

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุกัญญา มะลิวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม”วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2562 ขึ้น โดย นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ หลังจากนั้นได้มีการแสดงของเด็กนักเรียน กิจกรรมลูกแสดงความกตัญญูต่อแม่สำหรับวัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่  เพื่อให้แม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อลูกและครอบครัว  เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่คุณงามความดีของแม่และลูกที่พึงปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้ และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามและเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึงปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป บรรยากาศการแสดงความรักระหว่างแม่ลูกเป็นไปอย่างซาบซึ้งและอบอุ่น /อภิมุข ปชส.ทต.ลานกระบือ / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร