จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชร และจิตอาสา ร่วมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชร และจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม / สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ระดับจังหวัด (Kick off) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสวนสาธารณะ โซน ซี ด้านหลังศาลเจ้าพ่อเสือ ริมฝั่งแม่น้ำปิง โดยร่วมกิจกรรมประสานพลังจากจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดที่นั่งพักผ่อน ทางเดินออกกำลังกาย ซุ้มนั่งเล่น เพื่อเพิ่มสวนหย่อม / สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ระดับจังหวัด (Kick off) ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก