กำแพงเพชร ทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายไพโรจน์ แก้วแดง นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และประชาชนทุกหมู่เหล่า

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยในเวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมด้วยพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และในเวลา 8.49 น. มีพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ภายในหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร สำหรับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมอันเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ท่านที่ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ได้อยู่เย็นเป็นสุข