“ครอบครัวรุ่งชาญชัย” ชวนทำบุญจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

 “ครอบครัวรุ่งชาญชัยนายมนต์ชัย -นางธัญญา รุ่งชาญชัย ประธานบริหารบริษัทสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด และ(บริษัทในเครือสิงโตทองกรุ๊ป) เลขที่ 99 /1 หมู่ที่ 2 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานบุญใหญ่ ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือทุกๆท่านร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีบริษัทในเครือสิงห์โตทอง

ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๑๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน ๕๙ รูป
?ทั้งนี้เรียนเชิญร่วมทำบุญจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
มอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
กราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ??