สปพ.เขต2 ร่วม โตโยต้า(ฮั้วเฮงหลี)วิ่งการกุศล Run For U kpp 2

สปพ.เขต2 ร่วม โตโยต้า(ฮั้วเฮงหลี)วิ่งการกุศล Run For U kpp 2 รายได้สมทบกองทุนช่วยนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา สปพ.เขต2

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุม บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด นายสุภชัย ปิติวุฒิ กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด ได้ต้อนรับ นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอคลองขลุง เข้าร่วม แถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Run For U kpp 2 วิ่งเพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา สปพ.กำแพงเพชร เขต 2  โดยมีรายละเอียดเปิดรับสมัครและรับจำนวนนักวิ่งทั้งหมด 6 รุ่น 1,500 คนขณะนี้ปิดรับสมัครได้ครบหมดแล้ว ส่วนที่จำนวนรุ่นจะมีรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุระหว่าง 19- 29 ปี รุ่นอายุระหว่าง 30- 39 ปี รุ่นอายุระหว่าง 40- 49 ปี รุ่นอายุระหว่าง 50- 59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิงฝ่ายละ 3 รางวัล  และประกวดวิ่งแฟนตาซี ชาย 1 รางวัล หญิง 1รางวัล ค่าสมัครงานบุคคลทั่วไป 400 บาท ละ 1000 บาทสำหรับ VIP

โดยบริษัทโตโยต้าฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรม ทั้งทางด้านทุนทรัพย์ ทีมงาน การประชาสัมพันธ์ ในส่วนของการสนับสนุนยังคง เปิดโอกาสให้กับผู้ต้องการสนับสนุนรายการวิ่งในครั้งนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ สามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงาน 095 1456356

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 04.00 น.- 05.00 น.-รับเสื้อ
เวลา 05.15 น.- 05.30 น. warm up- พิธีเปิด/ ปล่อยตัว