เดินเที่ยวชม ตลาดเกษตรธรรมเทค ผักปลอดสารพิษ

สายๆของวันอาทิตย์ ไปเดินเที่ยวเล่นกันที่ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร หน้าสนามกีฬา เมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นตลาดทุกวันอาทิตย์ตลาดแห่งนี้เริ่มดำเนินการ ส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แล้ว ขณะนั้น นายกฤช อาทิตย์แก้ว เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และมีนโยบายให้กําแพงเพชร เป็นเมืองเกษตรธรรมเทค เพื่อให้สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเกิดจิตสำนึกเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ และร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงได้ทำการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดจากสารพิษขึ้น ณ ที่แห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน เดินเที่ยวมองดูหาซื้อพืชผักอาหาร ก็เพลินๆดีนะครับ ไปอุดหนุนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ที่อยู่ในชุมชนต่างๆของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้การปรุงอาหารเองในครัวที่บ้านย่อมเป็นหนทางประหยัดรัดเข็มขัดที่ดีที่สุดและยังมั่นใจได้อีกว่าพืชผักทุกชนิดรวมทั้งสินค้าแปรรูปที่ตลาดแห่งนี้เพลงเป็นมิตรกับร่างกายไม่มีภัยร้ายจากสารพิษเสริมสร้างชีวิตขอให้มีความสุขและแข็งแรงมีอายุยืนนานด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและพืชผักปลอดสารพิษจากตลาดแห่งนี้ครับ