หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายแพทย์โพธิ์ศรี  แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงรจนา  ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะเหล่ากาชาด พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.วรชิต จันทรวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติส่วนรวม  โดยเปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม (ถอนฟัน) บริการตรวจรักษาโรคตา บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต บริการแพทย์แผนไทย (ตอกเส้นแก้อาการปวด เผายา พอกเข่า นวดเท้า และยาสมุนไพร) และบริการเภสัชกรรม