ขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

คณะกรรมการสถานศึกษาข

Read more

ชิง 2 หมื่น ประกวดแต่งรถ Hilux Revo Z Editionโตโยต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี

ชิง 2 หมื่น ประกวดแต่งรถ Hilux Revo Z Editionโตโยต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี

Read more

ไม่มีเงิน สาวผมสีทองลักเหรียญสตางค์ ตู้บริจาควัดเขาน้ำเพชร 

ไม่มีเงิน สาวผมสีทองลักเหรียญสตางค์ ตู้บริจาควัดเขาน้ำเพชร 

Read more

ปตท.สผ.ใจดี มอบทุนนักเรียน 3 อำเภอ 702 ทุน พร้อมหนุนท้องถิ่นหลายล้านบาท

ปตท.สผ.ใจดี มอบทุน นักเรียน 3 อำเภอรับ 702 ทุน พร้อมหนุนท้องถิ่นหลายล้านบาท

Read more

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read more

อำเภอโกสัมพีนคร จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

อำเภอโกสัมพีนคร จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

Read more

โวย..!! อคส.เก็บข้าวคลังเอกชน โยกโย้ 5 ปี ไม่ทำสัญญาเช่า เสียหายกว่า 113 ล้านบาท

โวย..!! อคส.เก็บข้าวคลังเอกชน โยกโย้ 5 ปี ไม่ทำสัญญาเช่า เสียหายกว่า 113 ล้านบาท

Read more

พยาบาลงานผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือก 2 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 

พยาบาลงานผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือก 2 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 

Read more

“ชัยวัฒน์”นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดีเด่นในการป้องกันยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more