ชาวบ้านกว่า 300 คน 4 หมู่บ้าน คัดค้านก่อสร้างโรงโม่หิน

ชาวบ้านกว่า 300 คนมาจาก 4 หมู่บ้าน ยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัด คัดค้านก่อสร้างโรงโม่หิน โดยเข้าใจว่าผู้ประกอบการแอบลักไก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงยังไม่ผ่านกระบวนการขออนุญาตและประชาคม ใครก่อสร้างผิดกฎหมาย จับทันทีวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.ชาวบ้านกว่า 300 คนจากบ้านหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ของตำบลอ่างทอง และตำบลไตรตรึงษ์ บางส่วน เขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ขอคัดค้านการก่อสร้างโรงโม่หินในเขตที่สัมปทานเหมืองหินแกรนิต โดยชาวบ้านให้เหตุผลว่าบริษัทแห่งหนุึ่ง ซึ่งได้รับสัมปทานเหมืองหินแกรนิตในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ของตำบลอ่างทอง เตรียมการก่อสร้างโรงโม่หินในพื้นที่สัมปทาน ซึ่งชาวบ้านมีมติความเห็นร่วมกัน คัดค้านการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากการประกอบกิจการโรงโม่หิน จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้านเช่นฝุ่นละอองมลพิษทางเสียง รวมทั้งระบบการขนส่ง และเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านที่จะได้รับความเสียหายได้ จึงพร้อมใจกันพามายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาสั่งการให้ยุติการก่อสร้างโรงโม่หินในพื้นที่ โดยมี นางกุลนิต อ่ำเจริญผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 นางสาวอุมาพร ศรีไพศาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 นางลำพอง อิ่มเทพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 นำรายชื่อชาวบ้านที่ร่วมลงชื่อจำนวน หลายร้อย คนยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายอนันต์ เดชศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนายโชคชัย ถมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองร่วมสังเกตการณ์ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย  นายสมเกียรติ  ราชคมน์ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายสันธาน มั่นคงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชรและ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้พูดคุยกับตัวแทนของชาวบ้านและทราบประเด็นที่ชาวบ้านคับของใจว่า จะมีการก่อสร้างโรงโม่หินบนพื้นที่สัมปทานโรงงานตัดหินและเหมืองสัมปทานนั้น การขออนุญาตก่อสร้างบริเวณพื้นที่บ้านหมู่ที่ 10 เป็นการขอสัมปทานได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ส่วนที่ชาวบ้านเห็นว่ามีการขนเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าพื้นที่บริเวณหมู่บ้าน และตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการสร้างโรงโม่หินขึ้นนั้น ทางจังหวัดได้ชี้แจงว่าทางบริษัทดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องการขนอุปกรณ์ต่างๆจึงเป็น สิทธิที่กระทำได้ แต่จะไม่มีการก่อสร้างใดๆที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ยังไม่ผ่านกระบวนการขออนุญาตจากหน่วยงานและประชาคมกับราษฎรในพื้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทพี่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตนั้น ได้ทำการจัดซื้อที่ดินประมาณ 40 กว่าไร่ในพื้นที่บ้านหมู่ที่ 13 และเข้าใจได้ว่าจะมีการก่อสร้างโรงโม่หิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ชี้แจงว่าไม่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างใดๆ ถ้าจะมีการก่อสร้างจะต้องขออนุญาตในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ฉะนั้นจึงขอให้ชาวบ้านได้สบายใจว่า ทางจังหวัดจะไม่อนุญาตอย่างแน่นอน ถ้าผู้ประกอบการนั้นยังไม่ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องบรรยากาศการชี้แจงได้ลดความตึงเครียดลง หลังจากที่ทางจังหวัดและชาวบ้านได้สร้างความเข้าใจร่วมกัน ถึงวิธีการที่จะได้มาของผู้ประกอบการและชาวบ้าน ถ้าหากชาวบ้านนั้นยังไม่ผ่านการพิจารณาประชาคม ก็ยังไม่อาจที่จะสร้างได้ แต่ถ้าหากจะมีการสร้างโรงโม่หินขึ้นมาจริงๆ ทางผู้ประกอบการก็ต้องมีกระบวนการ ในการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้เห็นถึงประโยชน์ข้อดีข้อเสีย เพื่อนำมาพิจารณานั่นก็เป็นเรื่องของอนาคต แต่ขณะนี้ยืนยันได้อย่างเดียวว่าไม่มีการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้น จึงสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านก่อนที่จะเดินทางกลับไปกันอย่างสงบ