ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 สุโขทัย

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 2/2562 โดยนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง , นางสมจิตร หุตะเสวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของจังหวัดภาค 8 และรับทราบนโยบายจากสภากาชาดไทย