ชาวบ้านประสบวาตภัยเข้ารับอุปกรณ์ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.​ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร ลงตรวจพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ บ้านหนองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร ​ ร่วมด้วย พ.อ.อ.ธวัช แสนแก้ว , ร.ท.สานิต บุญวัฒนา หัวหน้า ชป.รส.อ.โกสัมพีนคร, ฝ่ายปกครอง อส.,​ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ปกครองท้องที่ ท้องถิ่น, นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ นายก อบต.โกสัมพี, นายวิชาญ พรมจันทร์ กำนันตำบลโกสัมพี. และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ได้ตรวจสอบรายการความเสียหาย บ้านพักอาศัย รวม 55 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ของวันดังกล่าวที่ผ่านมา และวันนี้ได้มอบอุปกรณ์ สังกะสี ตะปู ให้กับบ้านที่ประสบภัย อย่างไรก็ตาม อ.โกสัมพีนคร ได้กำชับประสาน/สั่งการให้ทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดภัยขึ้นในพื้นที่//ปชส.โกสัมพีนคร