สรรพากรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ทำบุญวันสงกรานต์

วันพฤหัสที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.ท่านธาริณี วงค์แสงเทียน สรรพากรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานทำบุญเลี้ยงเพลพระสงห์ 9 รูปโดยนิมนต์พระสงห์จากวัดช้าง เจริญพุทธมนต์  พร้อมสรงน้ำพระพุธรูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุม (ชั้น 4 )สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 39 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง จ.กำแพงเพชร พร้อม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพรักนับถือ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณีไทยเรา เพื่อเป็นศิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเราในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา มีแขกผู้เข้าร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระในครั้งนี้ ภาคเอกชน นายธำรงค์ อัศวสุธีรกุล หจก.สามเพชร นายนิกร ภากรนิพัทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าอาวุโสกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายรังสรรค์ สบายเมือง ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร ชมรมร้านทองจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานการบัญชีจังหวัดกำแพงเพชร และแขกผู้ทรงเกียรติอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในครั้งนี้ที่ผ่านมา//สมศักดิ์ ขำสกุล//รายงาน