ชาวบ้าน 3 ตำบล ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฤดูร้อน

เมื่อค่ำของวันที่ 18 เมษายน 2562 ช่วงเวลาประมาณ 20.00 น.ที่ผ่านมา เกิดเหตุลมพายุฤดูร้อนพัดอย่างรุนแรงในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้มีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองกำแพงเพชรที่รายงานทางเครือข่าย อุบัติเหตุ/สาธารณภัย ถึงความเสียหายในเบื้องต้น นอกจากจะมีต้นไม้ใหญ่ถูกแรงพายุพัดโค่นล้มที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลปากดง ส่งผลให้พื้นผิวจราจรไม่ได้รับความสะดวกและ ไฟฟ้าในพื้นที่ดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประสานและเร่งเข้าดำเนินการแก้ไขประมาณ 20 นาที ก็สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้ได้ตามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากดง รวมทั้งอาสาหน่วยกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน และสายตรวจจุดไตรตรึงษ์ ได้ร่วมปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาได้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถเปิดการจราจรใช้ได้ตามปกติไม่เกิดอันตรายซ้ำซ้อนและในเช้าของวันนี้วันที่ 19 เมษายน 2562 ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้รายงานพบบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ข้อมูล ณ เวลา 08.30 น. จำนวน 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้าน 19 หลัง ประปา 1 แห่ง สวนผสม 1 แปลง ดังนี้

1 ตำบลเทพนคร 3 หมู่บ้าน บ้าน 8 หลัง สวนผสม 1 แปลง

– ม.4 ได้รับความเสียหาย 4 หลัง

– ม.14 ได้รับความเสียหาย 1 หลัง แปลงการเกษตร 1 แปลง

– ม.17 ได้รับความเสียหาย 3 หลัง

  1. ตำบลไตรตรึงษ์ 4 หมู่บ้าน บ้าน 8 หลัง

– ม.1 ได้รับความเสียหาย 1 หลัง

– ม.2 ได้รับความเสียหาย 2 หลัง

– ม.10 ได้รับความเสียหาย 2 หลัง

– ม.11 ได้รับความเสียหาย 3 หลัง

  1. ตำบลธำมรงค์  3 หมู่บ้าน บ้าน 3 หลัง ประปา 1 แห่ง

– ม.2 ได้รับความเสีย 2 หลัง

– ม.3 บ้านเสียหาย 1 หลัง

– ม.4 ประปาหมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย //ภาพข่าวณัฐนันท์(พร) เครือข่ายอุบัติเหตุ/สาธารณภัย