กองอำนวยการเทศบาล กพ.ดูแลประชาชนเกาะกลางน้ำ

กองอำนวยการเทศบาล กพ.ดูแลประชาชนเกาะกลางน้ำ

Read more

“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง” 

“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง” 

Read more

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ชวนป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ชวนป้องกันโรคไข้เลือดออก

Read more

ประกวด TO BE NUMBER ONE ONE ระดับภาคเหนือ

ประกวด TO BE NUMBER ONE ONE ระดับภาคเหนือ

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดคูยาง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดคูยาง

Read more

พิธีตัก/ทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชร

พิธีตัก/ทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

เลี้ยงส่งโยกย้ายอัยการจังหวัด พร้อมต้อนรับท่านที่มาดำรงตำแหน่งใหม่

เลี้ยงส่งโยกย้ายอัยการจังหวัด พร้อมต้อนรับท่านที่มาดำรงตำแหน่งใหม่

Read more

เชิญชวนร่วมกิจกรรม ปั่นตามแรง แข่งกับใจ ไปบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

 “ปั่นตามแรง แข่งกับใจ ไปบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง”

Read more

เพิ่มความรู้ครู เทคนิคการสอนในการพัฒนาสมองของเด็กระดับอนุบาล

เพิ่มความรู้ครู เทคนิคการสอนในการพัฒนาสมองของเด็กระดับอนุบาล

Read more