บริษัทเอกชนใจดีมอบรถวิลแชร์ 50 คันให้กับผู้พิการ

วันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นางสมจิตร หุตะเสวี รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติไปมอบรถวีลแชร์ ให้กับผู้พิการในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 50 คัน จากบริษัทภาคเอกชน บริษัทมิตซูบิชิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งทางบริษัท ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ตัวแทน จาก อบต. วังไทร อบต.ลานดอกไม้ตก  ทต.วังยาง ทต.เทพนคร และตัวแทนผู้พิการ  ต่าง ๆ มารับมอบ แล้วนำไปส่งมอบต่อให้กับคนพิการที่จำเป็นต้องใช้  และในเขตตัวเมืองโดยสมาคมคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนรถวีลแชร์จำนวน 10 เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการที่ขาดแคลน ที่จำต้องใช้ต่อไป