“นายกชัยวัฒน์​”อวยพรปีใหม่ บุคลากร มีความสุข แข็งแรงพร้อมบริการ ประชาชน

วันขึ้นปีใหม่ ”ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ไทย ตามพจณานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “ปี” คือ เวลาชั่วโมงโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ในอดีตวันขึ้นปีใหม่ของไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลมาแล้ว 4 ครั้งครั้งแรก ถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม

ครั้งที่ 2 กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพรามณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก

ครั้งที่ 3 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ถือเอาทางสุริยติแทน โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็นต้นมา

ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ.2483 ได้พิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้นมา ตรงกับนานาประเทศ การอวยพรผู้ใหญ่ เรานิยมอวยพรและมอบของขวัญกันในวันที่ 1 มกราคม ถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักเช่น บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูง นิยมไปอวยพรในตอนเช้า การมอบของขวัญควรทำด้วยความเคารพนอบน้อมพร้อมทั้งกล่าวอวยพร ตามธรรมดาญาติผู้ใหญ่ที่เคารพจำเป็นต้องขออนุญาตคุณพระศรีรัตนตรัยมาอวยพรแทน ซึ่งเป็นประเพณีของคนไทยมาแต่โบราณที่หน้าห้อง ปฏิบัติงานของ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดฯรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าคารวะ อวยพร ปีใหม่ ตามประเพณีอันดีงามของไทย โดยนายชัยวัฒน์​ ศุภอรรถาพานิช​  นายกเทศมนตรี เทศบาล เมืองกำแพงเพชร​ นายเสกสรรค์​ สุวรรณวัฒนา​ นางโชติกา​ ฐิตะชนัคภัค​ นายนพพร​ ปานชัย​ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร​ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนายกชัยวัฒน์ ได้กล่าวกับ ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ที่มาร่วมอวยพรปีใหม่กันในวันนี้ว่าขอให้ ทุกหน่วยทุกกอง ในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ ที่แข็งแรงและดีงาม​ พร้อมที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชน ที่มีหน้าที่ให้บริการและผู้มาใช้บริการ ได้อย่าง เต็มที่และมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ทุกคนได้ ปรับทัศนคติ ที่ดี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ที่มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกด้าน ให้ได้รับความสะดวก ตามหลักธรรมาภิบาล ที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ขณะที่รองนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ท่านก็ได้ร่วมอวยพรให้ พี่น้องชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เชื่อมั่น ต่อคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่มีภารกิจ หน้าที่และสนับสนุน งานนโยบายของจังหวัด รัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะมีงานเพิ่ม ก็ขอให้ทุกคน ได้ร่วมไม้ร่วมมือ ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่เราก็ทำเพื่อประชาชน พี่น้องชาวเมืองเทศบาลกำแพงเพชร​ และยังเชิญชวนให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขากำแพงเพชรณวัดช้าง สุดท้ายได้ขอ คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง พี่น้องชาวเทศบาลและชาวเมืองกำแพงเพชร ให้มีความสุขตลอด ช่วงปีเก่าและปีใหม่ที่จะถึงนี้ ด้วยกัน ทุกถ้วนหน้าเทอญ/ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร รายงาน