ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด JUST SAY NO

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมฝั่งแม่น้ำปิง นายเทวัญ อุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด กำแพงเพชร JUST SAY NO” และเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมด้วยหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนักเรียนจากสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องด้วย จังหวัดกำแพงเพชร ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้จึงได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด โดยการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด กำแพงเพชร JUST SAY NO”นอกจากทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่าตนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเป็นผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต ตลอดจนจะกระทำตนให้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป