ปตท.สผ.เอส 1 มอบทุนการศึกษาหนุนภาษาอังกฤษ กว่า 9 แสนบาท

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน มอบทุนการศึกษาและงบประมาณโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ รวมกว่า 9 แสนบาทวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย คุณวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 48 ทุน เป็นเงิน 329,800 บาท และงบประมาณในการดำเนิน โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษโรงเรียนในพื้นที่ปฎิบัติงาน” จำนวน 600,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 929,800 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคุณสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยในปี 2561 ปตท.สผ. ได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 48 ทุน ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดังนี้

  • ทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 20 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
  • กองทุนเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

10 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท

  • ทุนการศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 10 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
  • ทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพชร เอส 1 ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 8 ทุน เป็นเงิน 29,800 บาท

สำหรับโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษโรงเรียนในพื้นที่ปฎิบัติงาน” เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันมีครูชาวต่างชาติประจำอยู่ที่โรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนลานกระบือวิทยา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และโรงเรียนหนองตูมวิทยา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย