อดีต ผวจ.คณะแสวงบุญกำแพงฯ ยกช่อฟ้า-ทอดกฐินวัดป่าพุทธชยันตี

อดีต ผวจ.คณะแสวงบุญกำแพงเพชร  ผู้ประกอบการธุรกิจ ข้าราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรรวมด้วยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดป่าพุทธชยันตีและทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถรวมยอดปัจจัยผู้อนุโมทนาบุญกว่า 1 ล้าน 5 แสนบาทคณะแสวงบุญจากจังหวัดกำแพงเพชร  ผู้ประกอบการธุรกิจ ข้าราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรรวมด้วยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดป่าพุทธชยันตีและทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถรวมยอดปัจจัยผู้อนุโมทนาบุญกว่า 1 ล้าน 5 แสนบาทวัดป่าพุทธชยันตี อยู่ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชรไป 634 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตำบลผักไหมอำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ท่านธัชชัย สีสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยท่านสุชาดา สีสุวรรณ อดีตนายกเหล่ากาชาดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นประธานกรรมการในพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าพุทธชยันตี โดยมีคณะบุญจากจังหวัดกำแพงเพชร เป็นคณะหลักประกอบไปด้วย คุณสรวิชญ์​ ธันยบูรณ์สถาพร​ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ คุณธัญวลัย​ ธันยบูรณ์สถาพร​ คณะกรรมการเหล่ากาชาด​ เจ้าของบริษัทในเครือธันยบูรณ์สถาพรคุณมนต์ชัย​ รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร คุณธัญญา​ รุ่งชาญชัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดเจ้าของบริษัท ในเครือสิงโตทอง คุณจำรูญ คุณสวัสดิ์ มุ่งงาม สวัสดิ์ไพบูลย์  นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร คุณรัชนี​ อัศวสุธีร​กุล คณะกรรมการเหล่ากาชาดเจ้าของบริษัทห้างหุ้นส่วนสามเพชร จำกัด และบริษัทธรรมรัตน์คอนกรีตก่อสร้าง จำกัด นำคณะแสวงบุญกาชาดประกอบไปด้วย คุณสมพิศ  แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร​ คุณชมดี​ สุทธะมุสิก​ คุณอรุณศิริ​ เพชรพลาย​ ​ คุณอรสา​ วัฒนศิริ​, คุณจงพร​ ทวีผล​ คุณสิริมนต์ สุขวัฒน์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดอาวุโสพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดที่ได้ร่วมเดินทางแสวงบุญแถบภาคอีสาน นายธีระศักดิ์ กันนิด าโฆษกพิธีกร ได้กล่าวแนะนำถึงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะโยกย้ายไปอยู่จังหวัดพิษณุโลกและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในโอกาสต่อมาซึ่งขณะดำรงตำแหน่งอยู่จังหวัดสุรินทร์ท่านได้ปรารภถึงบุญกฐินที่จะสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถโดยทางวัดนั้นยังขาดทุนทรัพย์ในการสร้างเป็นจำนวนมากและก่อนที่จะเกษียณอายุราชการที่จังหวัดกำแพงเพชรท่านธัชชัย สีสุวรรณและ ท่านสุชาดา สีสุวรรณได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ รวมทั้งสถานีข่าวออนไลน์ kppnews.net สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่พิธีทอดกฐินสามัคคีคณะแสวงบุญจากจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมกันประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดป่าพุทธชยันตีโดยมีพระศรีวิสุทธิคุณ(มานพ ปิยสีโร) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าอาวาสวัดศาลาลอยพระอารามหลวง พระครูสุวรรณธรรมาวุธ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชยันตี นายธีรพล สกุลรักษ์นายอำเภอศรีภูมิ  นายมานิตย์ สังข์พุ่ม อดีตส.ส. สุรินทร์เขต 5 พร้อมด้วยชาวบ้านชาวพุทธจำนวนหลายร้อยคนได้ร่วมพิธีบวงสรวงประกอบพิธีเจิมช่อฟ้าปิดทองช่อฟ้าผูกผ้าเจ็ดสี ในพิธียกช่อฟ้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาก่อนที่จะเข้าสู่พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอิ่มบุญกันอย่างคึกคัก ช่อฟ้า คือ ส่วนที่อยู่บริเวณยอดสุดของหน้าบันทั้งสองด้านของอาคารในงานสถาปัตยกรรมไทย จะมีรูปลักษณะคล้ายสัตว์ปีกนกหรือครุฑ มีจะงอยปากตรงส่วนกลาง ส่วนปลายทำเป็นรูปเรียวโค้งปลายสะบัดออก มีเค้าโครงคล้ายรูปนก หรือพญานาคพิธีการยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคาร ศาสนสถานหรือพระราชวัง มีคติความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดของอาคาร และถือว่าเป็นทำให้อาคารสมบูรณ์ เป็นของสูงในสมัยโบราณถือกล่าวว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นการบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้ มิฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญ รวมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้ โดยเฉพาะพระอารามหลวงจะหาโอกาสได้ร่วมบุญยกช่อฟ้า นั้นยากเต็มทีอานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า จะทำให้ชะตาชีวิตเราสูงส่งไม่ตกลงไปที่ต่ำ ไม่ตกไปอบายภูมิ มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม หากมีใครมาบอกบุญยกช่อฟ้า ก็รีบสะสมบุญกัน เพราะโอกาสของบุญนี้ หาทำได้ยากมาก วัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้า แค่ครั้งเดียวเท่านั้น เสร็จแล้วคณะบุญทั้งหมดได้ร่วมกันแห่กฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ในสมัยโบราณ เย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อน แล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มีความชำนาญเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอ เหมือนจักรเย็บผ้าในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกัน เป็นต้นว่า พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ แม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดา ก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์ (ไม่เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปแล้ว) ผ้ากฐิน โดยความหมายก็คือผ้าสำเร็จรูปโดยอาศัยไม้สะดึง นิยมเรียกกันจนปัจจุบันนี้ การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ในการนี้ ท่านธัชชัย สีสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ท่ามกลางชาวพุทธที่มาร่วมพิธีกันอย่างล้นหลาม นับรวมยอดปัจจัยทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ผู้อนุโมทนาบุญกว่า 1 ล้าน 5 แสนบาท   //kppnews.net/ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร/รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า