ชาว อ.ปางศิลาทอง ทำบุญผ้าป่า รพ.กว่า 7 ล้าน

ชาว อ.ปางศิลาทอง ทำบุญผ้าป่า รพ.กว่า 7 ล้าน

วันที่​ 13​ ก.ย.61 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บอกบุญผ้าผ้าป่าที่

1.วัดป่าธรรมธารา​ 5,540,000 บาท
2.ห้องพิเศษจากโรงสีสวัสดิ์ไพบูรณ์​ 400,000 บาท,บริษัท แสงฟ้า​ กรุ๊ป​ 400,000​บาท​, บริษัทมุ่งเจริญ​ กรุ๊ป 400,000​บาท
3.เงินบริจาคอำเภอปางศิลาทอง​485,621.50 บาท
4.โรงแป้งไดม่อน(คลองขลุง) 496,000 บาท
ล๊อตเตอรี​1ใบ​เลขที่​ 283119 รวม​ 7,721,621.50 บาท

ทั้งนี้โรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดรักษาผู้ป่วยเมื่อปี 2497 ครบ 64 ปี ในปีนี้ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 410 เตียง ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น 156 เตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและมีความจำเป็นด้านคุรุภัณฑ์การแพทย์ที่มีจำกัดรวมทั้งมีการเสื่อมสภาพ จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรจึงได้จัด กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นสาธารณะกุศลแก่ประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น.ถึง 12.00 น.ที่ห้องประชุมประธานกาญจนาลัยชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ ให้โรงพยาบาลทำการเรี่ยไร เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกองละ 999 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารผู้ป่วย 26,126,600 บาท จัดเตรียมด้านสถานที่ 9,200,000 บาท สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกผลิตนักเรียนพยาบาลหลักสูตร 4 ปีร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์จำนวน 50 ทุนทุนละ 120,000 บาทระหว่างปี พ.ศ 2561-2565 รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท

สามารถบริจาคเงินสดได้ที่กลุ่มงานการเงินอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร หรือโอน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรเลขที่บัญชี 620 – 0-9 07 43 – 9 ชื่อบัญชีโครงการกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร  หรือบริจาคผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย( prompt pay)

นอกจากนี้ ผู้บริจาคยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ จากโรงพยาบาล ได้รับทำการทำเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสามารถรับใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง  หากต้องการติดต่อกับผู้ประสานงานสามารถโทรไปประสานได้กับ นายวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรหมายเลขโทรศัพท์ 081 926 0174 หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลกำแพงเพชร 055 711 232 //พิพัฒน์ จงมีความสุข //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร