คึกคัก11 หมู่บ้าน หนองปลิง ส่งแข่งฟุตบอล 7 คน เน้นออกกำลังกาย สร้างภูมิสู้เสพติด

เยาวชนเมืองหนองปลิง ใช้เวลาว่าง ช่วงวันหยุดเข้าพรรษา แข่งกีฬาฟุตบอล 7 คนเชื่อมความสามัคคีและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดวันหยุดเข้าพรรษาหลายวัน ผู้สื่อข่าว กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์  kppnews.net  ออนไลน์ได้ไปติดตาม ข่าวกีฬาการออกกำลังกายของเยาวชนจาก เมืองหนองปลิง ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนขึ้น ที่สนามภายในโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยในพิธีเปิดเมื่อวานนี้วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ทางคณะผู้จัดการแข่งขันได้เชิญ นายเชาวนัย ชาญเชี่ยว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลิง นายเทียนฉาย ประสานสิน รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิงพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลิง  ร่วมในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายไผ่ ลิกค์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจ นักกีฬาเยาวชน ที่ร่วมแข่งขัน 300 คนจาก 11 หมู่บ้าน ของเมืองหนองปลิง หลังพิธีเปิดก็เป็นการแข่งขัน ของนักกีฬาที่ ทางคณะผู้จัดได้แบ่งสนามฟุตบอลภายในโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน เป็นสนามสำหรับแข่งฟุตบอล 7 คน 2 สนาม และเริ่มทำการแข่งขันกัน จนกว่าจะจบ Tournament ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ซึ่งบรรยากาศแข่งแข่งขันก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนักกีฬาแต่ละคนเป็นเยาวชน ที่มีการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี และมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่ว่าจะแข่งขันกันท่ามกลางแสงแดดจ้า และกองเชียร์ก็ไม่ได้ย่อท้อ ทีมที่ยังไม่ได้แข่งขันก็ทำหน้าที่เชียร์นักกีฬาที่ทำการแข่งขันอยู่ ซึ่งก็เป็นการเชื่อมความสามัคคี ในหมู่คณะ

ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานนั้น ก็เพื่อใช้กีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม สร้างคนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นอกจากนี้การแข่งขันกีฬายังมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาคุณภาพภาพชีวิตของนักกีฬา โดยเฉพาะการนำกิจกรรมกีฬามาเป็นเครื่องมือ ในการต่อต้านและป้องกันยาเสพติด ช่วยให้ห่างไกลจากอบายมุข สร้างเสริมสุขนิสัยสุขภาพที่ดี โดยให้หมู่บ้านและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้เยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ และนำไปสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไป //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร