บ.น้ำตาลนครเพชร ขุดลอกคลองระบายน้ำรับฝน สู้แล้ง เทพนคร

เทศบาลตำบลเทพนคร ร่วมกับภาคเอกชน ลอกคลองกำจัดวัชพืช ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย โดยมี นายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร นายกเทศมตรีเทศบาลตำบลเทพนคร และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพนคร ตรวจการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชที่อุดทางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านศรีนคร ตำเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระยะความยาว 3 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร ลึก 3 เมตร เพื่อเป็นทางระบายน้ำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก เกษตรกรสามารถสูบน้ำเพื่อทำการเกษตร และอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ นายบัณฑิต ผาณิตพิเชฐวงษ์ กรรมการบริหาร บริษัทน้ำตาลนครเพชรจำกัด ได้สนับสนุนดำเนินการส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการขุดลอกคลอง เปิดทางน้ำให้ไหลสะดวก ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเทพนคร เนื่องจากก่อนหน้านี้ พบว่า พื้นที่การทำเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากคลองตื้นเขินมีวัชพืชขวางทางน้ำ เมื่อเกิดฝนตกปริมาณมากทำให้น้ำเอ่อล้นคลอง ไหลเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย ทั้งนี้  การขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชให้มีความวกว้างและลึกกว่าเดิม  ทำให้เกิดประโยชน์ กับเกษตรกรในหมู่บ้าน เมื่อถึงในช่วงฤดูแล้ง คลองแห่งนี้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ภาคการเกษตรกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร// ว่าที่ ร.ต.จักรพรรณ ร้องเสียง ไทบ พีบีเอส//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร