คึกคักไม่ขาดสาย วันเยี่ยมญาติเรือนจำกลาง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นับเป็นวันที่ 4 ของเรือนจำกลางกำแพงเพชร นางสาวบุษบา เกตุอุดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด และมีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด มีความประพฤติดีมี ความก้าวหน้า ในการศึกษาอบรม และอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย เป็นผู้ต้องขังคดีถึงที่สุด ชั้นกลางชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นเยี่ยม โดยมีครอบครัวของผู้ต้องขัง ได้ใช้โอกาสนี้โอกาส”วันพบญาติ”เข้าสู่เรือนจำ เสมือนไม่มีกำแพงคุกขวางกั้น ได้มีโอกาสพบหน้ากับผู้ต้องขัง บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคัก และอยู่ในกฎระเบียบของเรือนจำ ซึ่งทางด้านความปลอดภัย ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของเรือนจำอย่างเคร่งครัด และอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการเล็ดลอดของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ที่อาจจะเข้าสู่เรือนจำไปสร้างปัญหาทางกฎหมายได้ ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ และความความซึ้งใจของนักโทษที่ได้รับโอกาสพบหน้าลูก พบภรรยา พบพ่อ แม่ ปู่ย่า ตา ยาย ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะก่อคดีมีความผิดมาก่อน แต่ก็ได้รับโทษทางกฎหมายตามความผิดที่ ได้ก่อเหตุก่อคดีมาเข้าสู่เรือนจำ ซึ่งกิจกรรมวันพบญาตินี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังกับญาติ ได้พบกันเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้มีสุขภาพจิตที่ดี ลดความเครียด ความวิตกกังวล ได้รู้สึกผ่อนคลาย และมีแรงจูงใจที่จะประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ครอบครัวให้อภัยให้โอกาสไม่ทอดทิ้ง และช่วยเหลือผู้ต้องขังมากขึ้น ได้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขัง และสมาชิกในครอบครัว พร้อมให้การยอมรับผู้ต้องขังในระหว่างการต้องโทษ และเมื่อพ้นโทษไปแล้ว ก็สามารถที่จะกลับไปเป็นคนดีของครอบครัว และของสังคมได้มีชีวิตได้อย่างปกติสุข ในเรือนจำยังได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง อาทิ กระเป๋าแฮนด์เมด งานโครเชต์ ชุดนอน งานไม้ของตกแต่งบ้าน มาจัดแสดงให้ญาติผู้ต้องขัง ได้เห็นผลงานของผู้ต้องขัง ขณะอยู่ภายในเรือนจำ ได้ฝึกวิชาชีพอะไรบ้าง และยังจำหน่าย ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่าย จะเป็นปันผลกลับไปให้แก่ผู้ต้องขัง 50% เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังตั้งใจพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษต่อไป