กองทัพสับเปลี่ยนกำลัง ผบ.กรมทหารพราน.35

วันที่ 27 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าลานกองบังคับการกรมทหารพรานที่ 35 ม.1 บ้านสักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรได้จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 250/2561 ให้ พ.อ.ธนกฤติ  สุขเกิด ผบ.กรม ทพ.35 / ผบ.ฉก.ทพ.35(ท่านเก่า) ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบก ที่ 31 จ.นครสวรรค์ และ พ.อ.ณัฐกร  เรือนติ๊บ เสธนาธิการกรมทหารราบที่ 14 กองพลทหารราบที่ 4 จ.ตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 ตั้งแต่ 27 เมษายน 2561เป็นต้นไป ซึ่งในพิธีได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระพุทธวิโมก) และ ศาลพระพิฆเนศวร บริเวณกรมทหารพรานที่ 35 จากนั้นได้ลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ และ มอบธงประจำหน่วย โดยมี นายทหาร นายสิบ และอาสาสมัครทหารพรานเข้าร่วมในพิธี

พ.อ.ณัฐกร  เรือนติ๊บ ผบ.กรมทหารพรานที่ 35

ทั้งนี้ กรมทหารพรานที่35 มีที่ตั้งและรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ศปก.ทบ.มอบการบังคับบัญชา ชค.อส.ทพ.3003 ให้กับ ทภ.3 ต่อมา พ.ศ.2525 ชค.อส.ทพ.3003 แปรสภาพหน่วยเป็น กรม อส.ทพ.3009 ที่ค่าย สฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ต่อมาย้ายมาตั้งเป็น กรมทหารพรานที่ 35 จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2527 จนถึงปัจจุบันวันที่ 27 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าลานกองบังคับการกรมทหารพรานที่ 35 ม.1 บ้านสักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรได้จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 250/2561 ให้ พ.อ.ธนกฤติ  สุขเกิด ผบ.กรม ทพ.35 / ผบ.ฉก.ทพ.35(ท่านเก่า) ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบก ที่ 31 จ.นครสวรรค์ และ พ.อ.ณัฐกร  เรือนติ๊บ เสธนาธิการกรมทหารราบที่ 14 กองพลทหารราบที่ 4 จ.ตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 ตั้งแต่ 27 เมษายน 2561เป็นต้นไป ซึ่งในพิธีได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระพุทธวิโมก) และ ศาลพระพิฆเนศวร บริเวณกรมทหารพรานที่ 35 จากนั้นได้ลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ และ มอบธงประจำหน่วย โดยมี นายทหาร นายสิบ และอาสาสมัครทหารพรานเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้ กรมทหารพรานที่35 มีที่ตั้งและรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ศปก.ทบ.มอบการบังคับบัญชา ชค.อส.ทพ.3003 ให้กับ ทภ.3 ต่อมา พ.ศ.2525 ชค.อส.ทพ.3003 แปรสภาพหน่วยเป็น กรม อส.ทพ.3009 ที่ค่าย สฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ต่อมาย้ายมาตั้งเป็น กรมทหารพรานที่ 35 จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2527 จนถึงปัจจุบัน //สมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร