ร่วมสร้างวิหาร ประดิษฐาน พระพุทธรูป ประจำ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ

วิหาร ประดิษฐาน พระพุทธรูป ประจำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชร บ้านบ่อสามแสน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยดำริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ออกแบบโดยสนง.โยธาฯ ลักษณะเป็นอาคารทรงจั่ว,โครงสร้าง คสล.หลังคามุงด้วยเมทัลชีท แท่นพระปูด้วยหินอ่อนสีน้ำตาลสนิมเหล็ก พื้นปูด้วยหินแกรนิตสีเทาตัดขอบโดยหินแกรนิตแดงอินเดีย เสาและผนังเขียนด้วยสีน้ำมัน ลายไม้ขณะนี้ อยู่ระหว่าง การวาดลวดลายไม้งบประมาณ ที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง ท่านธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร บริจาคเป็นเงิน ประเดิม จำนวน 10,000 บาท ประธานชมรมชาวใต้ จังหวัดกำแพงเพชร 10,000 บาท และเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆ อีก อันได้แก่ พันเอกประสาน แสงศิริรักษ์ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ท่านผู้บังคับการ ตำรวจภูธร จังหวัดฯ,หัวหน้าสำนักงานจังหวัด,โยธาจังหวัด,เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต้นโพธิ์,เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด,ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นต้น
ส่วนที่เหลือ คุณปรีชา อ่ำเจริญ ประธานชมรมหนุมานทีม ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หากท่านใด มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญกับเด็กๆผู้มีบุญ(เพราะเขาไม่ค่อยรับรู้อะไรแล้วพวกเราๆคนปกติยังจะต้องไปรับใช้พวกเขา)ก็แจ้งได้ ที่สนง.โยธาจังหวัดนะครับ อีกไม่นาน ถ้าทาสีเสร็จ ก็จะปิดรับการบริจาคแล้วนะครับ