ที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ มอบห้องสมุด อาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบ ห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 37 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายมงคล วิศิษฎ์สตัมภ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน,นายสมวุฒิ ศรีอำไพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าฯ นายองอาจ สังคหัตถากร  นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายธำรงค์ อัสวะสุธีรกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นางประไพศรี อังศุโชติเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีเนื่องด้วยกรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน ในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบ ให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนขณะนี้ได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนต่างๆมาแล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ จึงได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยจะจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียน ที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน จึงได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนจำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ นครศรีธรรมราช พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยองและจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 14 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่าย การตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียน ในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไปนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ได้กล่าวถึงประวัติโดยย่อของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เกิดจากการรวมโรงเรียนกําแพงเพชรวัชรราษฎร์วิทยาลัย กับโรงเรียนสตรีกำแพงเพชรนารีวิทยา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2541 โรงเรียนกำแพงเพชร วัชรราษฎร์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกชาย เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปีพ.ศ 2554 ณ วัดคูยาง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเป้ เมฆพินธุ์  เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนสตรีกำแพงเพชรนารีวิทยา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2469 แต่เดิมเป็นโรงเรียนจวนเก่ามี นางสาวสมสนิท รามสูตร  เป็นครูใหญ่ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกสตรี  จึงถือได้ว่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้ก่อตั้ง ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 107 ปี มีสี แดง-ขาว เป็นสีประจำโรงเรียน สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปกำแพงเมืองโบราณ มีเพชรอยู่เหนือกำแพงตรงกลาง และมีปรัชญาของโรงเรียน นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงจังหวัดกําแพงเพชร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีประชาชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ทำงานอยู่ตามสถานที่ต่างๆ การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พัก ให้สามารถรองรับผู้ที่มาเยือน จากกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การส่งมอบห้องสมุดอาเซียน จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน การเข้าถึงและการใช้บริการประชาชน ที่จะสร้างองค์ความรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ได้ตามความเหมาะสม และจะยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน นอกจากนี้จะเป็นการช่วยติดอาวุธทางปัญญา ให้กับเยาวชนได้มีความรู้ ความสามารถ และยังเป็นพื้นที่ให้ชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ระหว่างกัน ผ่านการสร้างเครือข่ายและภูมิคุ้มกันของชุมชน ในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สำคัญคือ จะต้องรู้จักเก็บและรักษา ให้เป็นเพื่อให้ห้องสมุดอาเซียน เป็นห้องสมุดที่ยั่งยืน และเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชน ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในปีพ. ศ. 2562 ภายใต้ประเด็นหลักคือการที่ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองไปสู่อนาคต ในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ทางนักเรียนโรงเรียนได้จัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเป็นที่สนใจของคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า