ข่าวรอบชากังราวข่าวเด่น

แถลงข่าวทำบุญวันเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด 61

ผู้ว่าฯแถลงข่าวทำบุญใน วันเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา หรือ มาฆปูรมี งาน ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และ งานกาชาด ประจำปีจังหวัดกำแพงเพชรวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายธวัชชัย เกตุพันธ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางมัณฑนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.ปัญญา สุขเอม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการทุกภาคส่วน แถลงข่าวสื่อมวลชนถึงการจัดงาน ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงาน กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองเก่า ที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย กำแพงเพชร มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ต้องรับศึกสงครามอยู่เสมอ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในปัจจุบันเช่น วัดโบราณ ป้อมปราการ คูเมืองกำแพงเมือง เป็นต้น แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง และยังมีวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือ ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ซึ่งเป็นการทำบุญใน วันเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา หรือ มาฆปูรมีในสมัยโบราณ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นที่ตั้งของ เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองคณฑี  เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร และ เมืองพาน ภายหลังเมืองต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปตามระบบปกครองของกาลเวลา จนกระทั่งเหลือแต่ เมืองชากังราว และกลายมาเป็นจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบันในสมัยแผ่นดิน พระเจ้าลิไท หรือ พระเจ้าทรงธรรม แห่งกรุงสุโขทัย เป็นสมัยที่ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก มีการประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วทุกหัวระแหง จาก ศิลาจารึกนครชุม ทราบว่า ได้มีการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ ที่วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมทั้งได้นำ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกไว้ที่ด้านหลังองค์เจดีย์ด้วย ยังคงปรากฏให้เห็นตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นประเพณี ของชาวไทยในสมัยโบราณ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันมาฆบูชา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะนำ ผู้ปกครองนคร เจ้าเมืองน้อยใหญ่ พร้อมทั้งเหล่าไพร่ฟ้า ข้าราชบริพาร และประชาชน จัดตกแต่งขบวนพยุหยาตรา พากันนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดบรมธาตุ เป็นประจำเรียกว่าพากันไป นบพระ ในสมัยนั้น การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเดินทางด้วยเท้า พาหนะ ช้าง ม้า วัว ควาย และ เกวียน เท่านั้น กว่าจะเดินทางถึงวัดพระบรมธาตุก็มืดค่ำ จำเป็นต้องนอนค้างพักแรมกันในบริเวณวัด และเกิดการละเล่นต่างๆ เรียกว่า เล่นเพลง  จึงเกิดประเพณี นบพระ-เล่นเพลงขึ้น เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวต่อ ถึงการจัดงานใน วันที่ 1 มีนาคม 2561 ภาคเช้าจะมีพิธีบวงสรวง อดีตกษัตริยาธิราช ที่วัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และพิธี ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม ในวันเดียวกันเวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน จะมีขบวนแห่ พยุหยาตราจำลองพระยาลิไท และเจ้าเมืองเสด็จนบพระบรมธาตุเจดีย์ และสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยขบวนแห่จะเริ่มต้นจากหน้าลานโพธิ์ ไปยังวัดบรมธาตุ เพื่อที่จะไปประกอบพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเป็นทางการ ที่บริเวณวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม และมีการแสดงรําพุทธบูชา เพื่อถวายพระบรมธาตุเจดีย์ จากกลุ่มแม่บ้าน ที่แต่งกายด้วยชุดขาวจำนวน 3,661 คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วประชาชนที่มาร่วมชมในพิธีเปิด ก็จะร่วมเวียนเทียน รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในวันมาฆบูชา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ก็จะมีนิทรรศการแสดงผลงานของภาครัฐภาคเอกชน หมู่บ้านวัฒนธรรม 8 วิถี นิทรรศการพลังงาน การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าของดีเมืองกําแพงเพชรสินค้า OTOP สินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สินค้าราชทัณฑ์ คาราวานสินค้าจากภาคเอกชน การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อาหารพื้นบ้านเทศบาลตำบลนครชุม อาหารพื้นบ้านเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และตลาดประชารัฐของดี 11 อำเภอ มีรถรางนำเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีกิจกรรมมัจฉากาชาด การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ การแสดงวัฒนธรรมการแสดง นาฏศิลป์ลิเก ระบำรำฟ้อน ละคร โขน มหรสพดนตรีต่างๆ ให้ได้ชมเพื่อความบันเทิงกันอีกด้วย จังหวัดกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่ได้ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจ และยังได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย คืองานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ให้คงอยู่สืบไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า