ผู้ว่าฯพร้อมชาวเมืองกำแพงเพชร ร่วมงานเลี้ยงฉลอง แปดเทพเจ้าศาลเจ้าพ่อกวนอู

คหบดีร้านค้าชาว เมืองกล้วยไข่ กินเลี้ยงฉลองพิธีอัญเชิญแปดเทพเจ้าขึ้นแท่นบูชาเป็นที่สักการะของชาวจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อคืนวันที่ 28 มกราคม 2561 นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยภริยานางสุชาดาศรีสุวรรณนายกเรากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญแปดเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นท่านบูชาภายใน ศาลเจ้าพ่อกวนอูกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร จินดาอิน อดีตวุฒิสมาชิกสภา ฯนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ประธานบริหารบริษัทในเครือสิงโตทอง นายสรวิชญ์ ธัญยบูรณ์สถาพร ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดกำแพงเพชรบริษัทธันยบูรณ์สถาพรจำกัด นางศิริพร ลี้นะวัฒนา ผู้บริหารประธานในบริษัทเครือฮั้วเฮงหลีกรุ๊ป นางรัชนี อัศวสุธีรกุล ประธานบริหารบริษัทในเครือสามเพชรธรรม-รัตน์คอนกรีตจำกัด รวมทั้งพ่อค้านักธุรกิจชาวเมืองกำแพงเพชรนายอุทัย ศุภกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการ ศาลเจ้าพ่อกวนอูเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ ประกอบด้วย ซำปอฮุกโจ้ว (พระพุทธเจ้า 3 พระองค์)พระอมิตาภะพุทธเจ้า พระหัตถ์ทรงดวกบัว พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระหัตถ์ทรงแก้วมณี พระไภษัชยคุรุไวฑูรพุทธเจ้า พระหัตถ์ทรงมหาเจดีย์พระสังกัจจายน์ พระแห่งโชคลาภ พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าผู้ปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่สวรรค์ เทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ เจ้าแม่ธรณี ตี๋บ้อเนี๊ย เจ้าแม่เจี่ย เทพธิดา ขึ้นประทับณแท่นบูชา โดยมีเจ้าพ่อกวนอูเป็นประธานศาลใหญ่ ให้ประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชรได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กิจการร้านค้า ให้มีความก้าวหน้ามั่นคงร่ำรวย ปราศจากภยันอันตรายต่างๆ ที่สำคัญเป็นจุดศูนย์รวมใจของคนไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนความรักความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน

สำหรับศาลเจ้าพ่อกวนอูกำแพงเพชร หลังโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นศาลเจ้าที่เกิดขึ้นมาจากเพิงหลังคามุงแฝก เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่ไหนอดีตบริเวณดังกล่าวนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ โดยมีคณะกรรมการที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน และลูกศิษย์อีกหลายท่าน ที่อยู่ในเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมกันทำนุบำรุง จัดงานประเพณีไหว้เจ้าเป็นประจำกันทุกปี จนนำไปสู่การบริจาคซับช่วยกันก่อสร้างศาลเจ้าพ่อกวนอูจนแล้วเสร็จ นำไปสู่การอัญเชิญเทพเจ้าขึ้นแท่นประทับบูชา ในครั้งนี้ดังกล่าว //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร