ส่งปีเก่า รับปีใหม่ ไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง แก้บนขอพรกันแน่น

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาชนเซ่นไหว้หัวหมูมาแก้บน และกราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่นี้

ผู้สื่อข่าว kppnews.Net กำแพงเพชรฮ็อตนิวส์ ไปสำรวจที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพงเพชร พบว่ามีประชาชนมาแก้บนจำนวนมาก ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้มาจัดเรียง ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หัวหมู ผลไม้ พวงมาลัย ทำให้ทั่วบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มีจิตศรัทธา  ซึ่งถือว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาของชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีผู้นิยมนำหัวหมู มากราบไหว้ และพวงมาลัยมาแก้บนกัน และยังมหรสพลิเกไทย ว่าจ้างมาแก้บนกันจากการสอบถามทราบว่าประชาชนที่มากราบไหว้ บูชาขอพรกันเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองในวัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และยังมีอีกหลายรายที่นำหัวหมูมาไหว้แก้บน หลังจากที่มีความทุกข์ แล้วมากราบไหว้ขอพรขอให้สมหวังในด้านธุรกิจการงานจนมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย  การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ขอโชคลาภ ขอให้โรคภัยเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นหายทุเลาหายไป หลังจากสมหวังก็จะนำสิ่งของเซ่นไหว้ดังกล่าวมาแก้บนกันกันในช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับเจ้าพ่อหลักเมือง มีนามว่า “เจ้าหมื่นขุนศรีวรจักร” ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรมีอายุตามจารึก ว่า ตั้งมาเก่าแก่นานกว่า 700 ปี เชื่อกันว่าพระเจ้าชัยวรมันต์ ผู้เรืองอำนาจในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น และมีการบูรณะปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองกำแพงเพชรหลายครั้ง ตามหลักฐานที่ปรากฏ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์   เจ้าพ่อหลักเมือง หมายถึงความมั่นคง ประดุจเป็นเมืองที่ปราการทำด้วยเพชรศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ชาวเมืองกำแพงเพชร และทั่วไปให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายและเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์  ดลบันดาลประทานพร  ความเป็นสิริมงคล ความสุขในชีวิตความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงาน ธุรกิจการค้าปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง ให้อยู่เย็นเป็นสุขที่ถือปฏิบัติติดต่อกับมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร

รางวัลชนะเลิศศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศ ประเภทศาลเจ้าขนาดเล็ก 5 ปีติดต่อกันประจำปี 2555 ถึง พ. ศ. 2559 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น ระดับจังหวัด 10 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปีพ. ศ. 2550 ถึงพ. ศ. 2559 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

บริหารจัดการดูแลศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร โดยผู้ปกครองศาลเจ้าและผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายกนกศักดิ์ รามบุตรปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร