โรงเรียนเทศบาล 2 ทำบุญขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันอย่างพร้อมเพรียง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 40 รูปจากวัดบาง วัดเสด็จ และวัดโขมงหัก การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั้งชุดใหม่และชุดเก่าได้ร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษาสร้าง ซุ้มเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้กราบไหว้ ส่งเสริมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งให้ประชาชนในชุมชนได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน อีกด้วย ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารแห้งขึ้นทุกปี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2560 และต้อนรับปีใหม่ ปี 2561