ปีใหม่ไม่หยุด ทำบัตรได้ที่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ไม่หยุด

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการด้าน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561  นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแจ้งว่า เรื่องการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ และงานบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2561เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฏรแ ละงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันและเวลาดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30 น .ถึงเวลา 16.30 น.หากมีปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 55-71 8200 ต่อ 104 หรือ 105 ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร