รักษาวัฒนธรรมเทศบาล กพ.กิจกรรมสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่

รักษาวัฒนธรรมเทศบาล กพ.กิจกรรมสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่

Read more

ส่งปีเก่า รับปีใหม่ ไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง แก้บนขอพรกันแน่น

ส่งปีเก่า รับปีใหม่ ไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง แก้บนขอพรกันแน่น

Read more

กิจกรรมหลากหลายปีใหม่นักข่าว “ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น จว.กพ.”

กิจกรรมหลากหลายปีใหม่นักข่าว “ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น จว.กพ.”

Read more

บ.มิตรแท้ประกันภัยฯจ่ายสินไหม แม่ลูกเหยื่ออุบัติเหตุ 9 แสน

บ.มิตรแท้ประกันภัยฯจ่ายสินไหม แม่ลูกเหยื่ออุบัติเหตุ 9 แสน

Read more

แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯบริการประชาชน เน้นความปลอดภัย

แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯบริการประชาชน เน้นความปลอดภัย

Read more

ท่องเที่ยวปีใหม่ แห่กางเต็นท์ ช่องเย็นสัมผัสหนาว 6 องศา

ท่องเที่ยวปีใหม่ แห่กางเต็นท์ ช่องเย็นสัมผัสหนาว 6 องศา

Read more

โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ทำบุญปีใหม่

โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว ทำบุญปีใหม่

Read more

MOU) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ พี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น

MOU) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ พี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 ทำบุญขึ้นปีใหม่

โรงเรียนเทศบาล 2 ทำบุญขึ้นปีใหม่

Read more

ปีใหม่ไม่หยุด ทำบัตรได้ที่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ปีใหม่ไม่หยุด ทำบัตรได้ที่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more