โจ๋ซิ่ง ยกล้อแข่งกลางสี่แยก พ่อแม่ไม่รู้ ลูกออกมาโชว์ชีวิตแขวนบนเส้นด้าย

โจ๋ซิ่ง ยกล้อแข่งกลางสี่แยก พ่อแม่ไม่รู้ ลูกออกมาโชว์เอาชีวิตแขวนบนเส้นด้าย

Read more

ผู้ว่าฯกาชาดฯเยี่ยมครอบครัว ร่วมงานบำเพ็ญกุศลจิตอาสาโรงทาน เสียชีวิต

ผู้ว่าฯกาชาดฯเยี่ยมครอบครัว ร่วมงานบำเพ็ญกุศลจิตอาสาโรงทาน เสียชีวิต

Read more

พ่อเมืองฯ ประชุมมอบนโยบายรัฐบาล ข้าราชการ ทั้งจังหวัดกำแพงเพชร

พ่อเมืองฯ ประชุมมอบนโยบายรัฐบาล ข้าราชการ ทั้งจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรขอเชิญเดินถนนคนเดิน ริมฝั่งแม่น้ำปิง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรขอเชิญเดินถนนคนเดิน ริมฝั่งแม่น้ำปิง

Read more

กำแพงเพชร พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ กลางแม่น้ำปิง

กำแพงเพชร พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ กลางแม่น้ำปิง

Read more

สภาอุตสาหกรรม สนับสนุนซักซ้อมพิธี มอบอาหาร 750 กล่อง

สภาอุตสาหกรรม สนับสนุนซักซ้อมพิธี มอบอาหาร 750 กล่อง

Read more

ชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดกำแพงเพชรถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9

ชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดกำแพงเพชรถวายความอาลัยรัชกาลที่9

Read more

โรงสีสิงห์โตทองไร้ซ์ กับ เกียรติบุญครอง (MOU)​ซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ GAP

โรงสีสิงโตทองไร้ซ์ กับ เกียรติบุญครอง (MOU)​ซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ GAP

Read more

กาชาด สภาอุตสาหกรรม หน่วนงานราชการ ประชาชน ห้างร้าน มอบอาหารโรงทาน

กาชาด สภาอุตสาหกรรม หน่วนงานราชการ ประชาชน ห้างร้าน มอบอาหารโรงทาน

Read more