คณะบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

คณะบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นวันสุดท้าย ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พระ ราชทาน พระ ราชานุญาต ให้ คณะต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 11,745 คณะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 252 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

ทั้งนี้นับเป็นวันสุดท้ายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลเป็นวันสุดท้าย นับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 11,745 คณะ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะต่าง ๆ  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

โดยในรอบที่ 3 เวลา 17.00 น.พระสงฆ์ 10 รูปจากวัดเทพลีลา กรุงเทพฯ วัดป่าเลไลยก์ วัดวสันตาราม วัดป่าพระเจ้า จ.สุพรรณบุรี วัดดงลาน วัดสรรคนิเวศ วัดชัยมงคล จ.แพร่ สวดมาติกาสดับปกรณ์อุทิศถวายพระบรมศพ โดยมี คณะของนายมนต์ชัย รุ่งวชาญชัย ประธานบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ,สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร,เทศบางนครเชียงราย, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย, โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย, บริษัท ไทย ไชน่า ไพเบอร์ออพติคส์ จำกัด,, นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 53, ร้านบาร์บีคิว รีสอร์ท, สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ, นายกิตติศักดิ์ วงศ์วิสุทธิ์ พร้อมคณะ, เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร พร้อมคณะ และบริษัท ศรีเมืองไทย (2525) จำกัด และบริษัท ยูโร-กราฟิคส์ 88 จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล