อำลาอาลัยเกษียณ ดนัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงฯ

เมื่อค่ำวันที่ 28 กันยายน 2560  ที่อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลานกระบือ ทั้ง 8 แห่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการให้กับนายดนัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้  ภายใต้ชื่องานว่า วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ด้วยรักและผูกพันมอบแด่ ดนัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันที่มีระหว่าง ท้องถิ่นจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลานกระบือ ที่ได้ร่วมมือกันทำงานมาตลอดในช่วงที่นายดนัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรดำรงตำแหน่ง โดยสามารถนำพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง นำพาความสุขสู่ประชาชน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอลานกระบือมีผลงานอย่างโดดเด่นในระดับประเทศ  โดยมีนายน้อย พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงประธานสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลานกระบือ นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ นายเฉลา  สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม  ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึก ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นชื่นมื่น เต็มไปด้วยความรักความผูกพัน ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น