วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ราชการที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวังกำแพงเพชร เป็นประธานในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันสำคัญของประเทศไทย โดยจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และประกาศให้เป็นวันสำคัญของประเทศไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

ธงชาติไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ซึ่งในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมากมาย ธงไตรรงค์” มีความหมายดังนี้ สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาชาติและศาสนา สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ และสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนา ความภาคภูมิใจครั้งแรกของธงชาติไทยคือธงไตรรงค์ของสยามได้เดินผ่านประตูชัยที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับคณะทหารอาสา ในการเฉลิมฉลองชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2462 ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะสงครามร่วมกับชาติมหาอำนาจในยุโรปแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ชาติมหาอำนาจในยุโรปให้การยอมรับสยามในเวทีโลกอีกด้วย