ชาวกำแพงเพชร ผู้รักสุขภาพเข้าอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น.ที่ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ก่อตั้งสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ เพื่อรักษาโรคร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการสอนมามากกว่า 20 ปี และเพื่อเป็นวิทยาทาน ได้เดินทางมาสอนฟรีให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรประถมจักระโดยอบรมทั้งหมด 5 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 8 กันยายน  2560 ในพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติ จาก นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมเข้ารับการอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 ของจังหวัดกำแพงเพชร โดยคุณรัชนี อัศวสุธีระกุล คณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารบริษัทสามเพชรและธรรมรัตน์คอนกรีตจำกัด ผู้มีประสบการณ์ตรงและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และเพื่อให้ชาวจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาทางการแพทย์ จึงได้ประสานงานและสนับสนุนให้มีการจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้สำเร็จผ่านการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น จำนวน 135 คน ในการอบรมรุ่นที่ 3 มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 180 คน จากทุกสาขาอาชีพ  

คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ก่อตั้งสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ กล่าวถึงความรู้สึกดีใจที่ จังหวัดกำแพงเพชรได้รับการถ่ายทอดหลักสูตรวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ จนบอกกล่าวถึงความสำเร็จ และมีผู้ให้ความสนใจ โครงการอบรมพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ

ทั้งนี้วิชาพลังกายทิพย์ ถ่ายทอดมาจากพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ (อั๋น สุวรรณภาณุ) มาร่วม 30 ปี ต่อมาได้เดินทางไปศึกษาวิชานี้โดยตรง ที่สถาบันแอสตารา ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการศึกษาพร้อมปฏิบัติตน ทำให้เกิดผลดีทางร่างกายและจิตใจ ผนวกกับจุดประสงค์ของวิชาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

สถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ จึงได้เปิดอบรมวิชาพลังกายทิพย์เป็นวิทยาทาน โดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน ภายหลังมีประชาชนให้ความสนใจจึงตั้งเป็นสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ วิชาพลังกายทิพย์ หรือพลังคอสมิค ของสถาบันแอสตารา เป็นการนำคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวมนุษย์มาเชื่อมต่อพลังจักรวาล  จึงเป็นที่ยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้ ไม่มีการหลอกลวง หรือผิดธรรมชาติ และไม่มีการใช้คาถาอาคมทางไสยศาสตร์ รวมถึงไม่เกี่ยวกับลัทธิศาสนาใดๆ เหตุนี้การนำมารักษาผู้ป่วย จึงไม่มีการวินิจฉัยโรค และไม่มีการจ่ายยา สิ่งแรก คนเราต้องรู้ก่อนว่าในตัวเรานั้นมีจักระทั้ง 7 เป็นเฟืองขับเคลื่อนร่างกาย

ภายในบริเวณสถานที่อบรม ยังมีการรักษาตามหลักวิชาพลังกายทิพย์นี้ โดยคณะวิทยากรที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย โดยใช้พลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ในการที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ ซึ่งนับวันความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งโรคที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ แต่เป็นพฤติกรรมของบุคคลในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยความเร่งรีบ มีความเครียดและปัญหาทางครอบครัว พฤติกรรมในการรับประทานอาหารหรือสารเคมีปนเปื้อนในอาหารมากมาย ซึ่งก็จะก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมา เช่นมะเร็ง เบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นต้น ปัจจุบันจึงเห็นว่าประชาชนได้เกิดการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสูญเสียงบประมาณในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในแต่ละรายเป็นเงินจำนวนมาก โครงการอบรมพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป//พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน