จังหวัดฯพิจารณากองทุนยุติธรรม​ช่วยเหลื​อประชาชน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธาน​การประชุม​คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ​ประจำ​จังหวัด ครั้งที่​ 5/2560 ณ ห้องประชุม ​สนง.ยุติธรรม​จังหวัด​กำแพงเพชร โดยนายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์ ยุติธรรม​จังหวัด​กำแพงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร​ ร่วมด้วย​นายภาสกร​ บุญญลักษม์​  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายดนัย​ ยอดนิล​ ท้องถิ่น​จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์​ดำรงธรรม​จังหวัดกำแพงเพชร​ และ​​ส่วนราชการ​ที่เกี่ยวข้อง ​ซึ่ง​ที่ประชุม​ได้​รับทราบ​และ​พิจารณา​ในเรื่อง​ สถานะทางการเงิน​กองทุนยุติธรรม ผลการ​ช่วยเหลือ​เงิน​กองทุน​ หลักเกณฑ์​การ​ช่วยเหลื​อแก่ประชาชน​ในการดำเนิน​คดี ตลอดจน​ได้พิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม จำนวน 7 ราย (กรณี​ ฟ้องละเมิด, อุทธรณ์​ต่อสู้​คดีในมูลละเมิด และร้องขอแบ่งแยกโอนสิทธิการทำกินในที่ดิน สปก.โดยขอรับการสนับสนุน​ค่าทนายความ​ และค่า​ธรรมเนียม​ศาล//ข่าวข้างจวน