ครอบครัวเครือศรีเจริญกรุ๊ฟ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพฯเวลา 14.30 น. มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์ มีหน่วยงานร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ บริษัท อุทัยธานี โฮมโปรดักส์ จำกัด, และบริษัท เอส ซี อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือศรีเจริญกรุ๊ฟ นำโดยหัวหน้าครอบครัวของนายถนอม นางพิกุล เดชศรี และบุตรธิดา ประกอบด้วย นางมภัคษนัญ เดชศรี นายอำนาจ เดชศรี นายอนันต์ เดชศรี อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  นายกฤษณวัชญ์ เดชศรี ประธานบริษัท เอส ซี อาร์ พร๊อพเพอตี้ จำกัด  เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการ ศรีเจริญซิตี้พลัส คอนโด โครงการ 1 และโครงการ 2

ขณะที่ตลอดทั้งวัน มีประชาชนจำนวนมากจากหลายจังหวัด พร้อมใจเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะการเสียสละความสุขสบายส่วนพระองค์ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร โดยประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จะได้รับภาพพระราชทาน รวมถึงอาหาร ขนม และน้ำดื่มพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังมีหน่วยงานผู้มีจิตศรัทธานำผลไม้ไปร่วมแจกให้กับประชาชน ตลอดจน มีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก เช่น บริการเข็นรถเข็น แจกจ่ายน้ำดื่ม และแนะนำเส้นทาง สำหรับวันดังกล่าว มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 22,860 คน