ครอบครัวอิ่มบุญทายาท เครือศรีเจริญกรุ๊ฟ บวช 1 พรรษาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

ผู้สื่อข่าว kppnews พร้อมด้วยแขกผู้ใหญ่หลายท่านได้เดินทางไปร่วมงานบวชทายาทรุ่น 2 ของครอบศรีเจริญเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดกำแพงเพชร ที่วัดไพรสณฑ์รัตนารามหมู่ที่ 3 บ้านแม่สอด ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ครอบครัวของนายถนอม นางพิกุล เดชศรี และบุตรธิดา ประกอบด้วย นางมภัคษนัญ เดชศรี นายอำนาจ เดชศรี นายอนันต์ เดชศรี อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  นายกฤษณวัชญ์ เดชศรี  เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเครือศรีเจริญกรุ๊ป บริษัท เอส ซี อาร์ พร๊อพเพอตี้ จำกัด  ศรีเจริญซิตี้พลัส คอนโด โครงการ 1 และโครงการ 2  ก่อนถึงเข้าพรรษา ได้ประกอบพิธี อุปสมบท นาคธัชพล เดชศรีบุตรคุณมภัคษฎนัญ เดชศรี  โดยมี คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร คุณปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คุณกมลพรรณ สุนทรยิ้ม คุณสมนึก ไกรสมเดชห้องภาพจรัสศิลป์ คุณโชคชัย ถมอินทร์นายก อบต.อ่างทอง และแขกที่สนิทกับครอบครัว ต่างเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่น  ประเพณีงานบวช  เป็นประเพณีไทยสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล เมื่อชายไทยมีอายุครบบวช ได้ก้าวเข้าสู่ร่มกาเสาวพักตร์ เพื่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ตนเองและบิดามารดารวมทั้งหมู่ญาติการบวชจะเป็นการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นดินแดนแห่งสันติสุขอันเกิดจากพุทธธรรม อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บวชทุกท่าน จะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อให้เป็นพระแท้ตามพระธรรมวินัย เปี่ยมด้วยศีลสมาธิ  และปัญญา ซึ่งถือเป็นการใช้วันเวลาอย่างคุ้มค่าและมีความหมายต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างยิ่ง ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคยตรัสไว้ว่า “ชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีศีล มีสมาธิ ยังประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของผู้ทุศีล ไร้สมาธิ” อานิสงส์ ของการบวชนั้นเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งทั้งผู้บวชเองและผู้ที่มาร่วมในพิธีอุปสมบทในครั้งนี้

ส่วนพิธีนั้นก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายตามประเพณีไทย สำหรับวัดป่าแห่งนี้ฉันภัตตาหารมื้อเดียว มีพระเดชพระคุณพระครูปัญญาสัตติคุณ (หลวงปู่หลาน)เจ้าคณะอำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง ( ธรรมยุติ )  เกิดเมื่อวันที่ 9 ก.พ.2494 เป็นพระอาจารย์สอนวิปัสสนาและเป็นเกจิอาจารย์ทรงพุทธาคมเข็มแข็ง ในพระเวทย์วิทยาคมแล้ว ยังเป็นพระนักพัฒนา เป็นที่นับถือเลื่อมใสศรัทธาของชาวอำเภอคลองลานและชาวภาคเหนือ ชาวภาคอีสานเป็นอย่างมากหลังจากนั้นปี พ.ศ.2522 ขณะที่หลวงปู่หลานทำหน้าที่เลขานุการพระครูนาควัชราธร เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นพระคู่สวด เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร ชาวบ้านอำเภอคลองลาน จึงขออาราธนานิมนต์ให้ท่านมาอยู่จำพรรษาที่วัดไพรสณฑ์รัตนารามราม และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลคลองลานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นพระอุปัชฌาย์ประจำเขตอำเภอคลองลาน และเป็นเจ้าคณะอำเภอคลองลาน – คลองขลุง – ปางศิลาทอง (ธรรมยุต) เป็นแหล่งให้การศึกษาอบรม ทั้งแก่พระภิกษุสามเณร และเป็นหลักที่พึ่งพิงทางจิตใจแก่ประชาชน เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือ เลื่อมใส เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลอย่างแท้จริง//7/7/60