ประเพณีเข้าพรรษาเริ่มแล้ว….วันเสาร์ที่ 1 ก.ค.นี้ วัดบางหล่อเทียนพรรษา

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบาง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

และ ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวกำแพงเพชรทุกท่าน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและร่วมทำบุญเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 พร้อมรับชมการแสดงอันสวยงาม ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

จึงขอเชิญชวนชาวเมืองกำแพงเพชรทุกท่าน ร่วมหล่อเทียนพรรษา วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบาง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เพื่อสร้างบุญและสืบสานประเพณีอันดีงามร่วมกัน