ครบ 21 ปีแต่งงาน”เฮียหรั่ง ซ้อแรม”ทำบุญข้าวสารหนัก 8 ตัน สงเคราะห์เด็กกำพร้า

ข่าว kppnews ออนไลน์ กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์ ทริปนี้เราไปติดตามกับครอบครัวรุ่งชาญชัย และครอบครัวธัญยบูรณ์สถาพร บรรทุกข้าวสารหนัก 8 ตัน ถวายวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง สงเคราะห์เด็กกำพร้ากว่า 2,300 ชีวิต ขณะที่วัดยังต้องการ เสื้อผ้า เครื่องเรียน เครื่องกีฬา อุปโภคบริโภค อีกจำนวนมากเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม2560 ที่วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ครอบครัว คุณมนต์ชัย คุณธัญญา รุ่งชาญชัย “เสี่ยหรั่ง ซ้อแรม” ผู้ประกอบการ บริษัทในเครือสิงห์โตทอง  ครอบครัวคุณสรวิชญ์ คุณธัญวลัย ธัญยบูรณ์สถาพร “เสี่ยแดง ซ้อแดง”  โรงสีธัญยบูรณ์สถาพร ได้เดินทางนำข้าวสารจำนวน 180 กระสอบ หนัก 8 ตัน มูลค่า 100,000 บาท สบู่สมันไพร มาดามเฮง จำนวน 1,000 ก้อน มูลค่า 50,000 หนังสือ ธรรมะจำนวน 700 เล่ม มูลค่า 70,000 บาท ถวายให้กับ หลวงพ่อไพเราะ หรือ ดร.พระมหาไพเราะ  ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ทำบุญสงเคราะห์เด็กกำพร้ากว่า 2,300 ชีวิต และหนังสือธรรมะในชีวิตประจำวัน ถวายหลวงพ่อได้แจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชน ได้อ่านคำสอนในทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมให้เกิดความคิดที่ดี  ได้ศึกษาพระธรรมได้ง่ายขึ้น นั่นก็คือการอ่านหนังสือธรรมะ นอกจากนี้การอ่านหนังสือถือเป็นสิ่งที่ดีและมีแประโยชน์อย่างสูงสำหรับคนเรา นอกจากจะได้ความรู้แล้ว เรายังจะได้ความมีสมาธิที่แน่วแน่ เกิดการจินตนาการ ทำให้สมองได้ใช้งาน รู้จักคิดเกิดการต่อยอ ดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ เพิ่มพูนความรู้นำมาพัฒนาตัวตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคุณธัญญา รุ่งชาญชัย ซ้อแรม เปิดเผยว่า ได้รู้จักวัดนี้มานานแล้ว และมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะมาทำบุญกับเด็กๆกำพร้ากว่า 2 พันคน ที่ทางวัดได้ดูแลมีโรงเรียนสอนหนังสือ แต่ยังขาดปัจจัยในการดำรงชีวิต อุปโภคบริโภค ในโอกาสครบรอบแต่งานครบ 21 ปีของปีนี้ จึงได้ปรึกษากับทางครอบครัว และมีความเห็นชอบตรงกัน จึงได้ร่วมกับครอบครัวคุณสรวิชญ์ คุณธัญวลัย ธัญยบูรณ์สถาพร โรงสีธัญยบูรณ์สถาพร ทำบุญกับทางวัดและเด็กๆกำพร้าหลายเผ่าพันธุ์ของวัดและโรงเรียนแห่งนี้ สำหรับวัดสระแก้ว  ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมชื่อ วัดสะแก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 300 ปีเศษ เปลี่ยนชื่อเป็น วัดสระแก้ว ในปีพ.ศ. 2495 วัดสระแก้วได้เริ่มให้การอุปการะและเลี้ยงดูเด็ก ๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485   เป็นต้นมา พระครูขันตยาภิวัฒน์ หรือหลวงพ่อ ฉบับ ผู้ริเริ่มในการให้ความอุปการะแก่เด็ก ๆ และก่อนอุปสมบทหลวงพ่อฉบับเคยเล่นลิเกมาก่อน จึงมีดำริอบรมสั่งสอนศิลปะวิทยาด้านการแสดงลิเกให้แก่เด็ก ๆ เพื่อจะได้รักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้ดำรงสืบไป  แล้วสิ่งนี้ก็กลายมาเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัดสระแก้วเมื่อหลายสิบปีก่อน จนเป็นที่ชินหูของคนทั่วไปว่า ลิเกเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ภายหลังหลวงพ่อ มรณะภาพ พระครูพิศาลรัตนาภิวัฒน์ หรือ หลวงพ่อไพฑูรย์ รับช่วงต่อ จนมรณภาพลงไปอีกรูปหนึ่ง ก็ได้มีท่านเจ้าอาวาสรูปใหม่มาบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือ ดูแล และอนุเคราะห์แก่เด็กกำพร้าและยากจนของวัดสระแก้ว  ซึ่งผู้คนหรือชาวบ้านทั่วไปต่างชื่นชมในความมีเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร ความหวังดีของท่านที่มีแก่เด็ก ๆ ทุกคน ท่านผู้นี้ก็คือ หลวงพ่อไพเราะ หรือ ดร.พระมหาไพเราะ  ฐิตสีโล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดสระแก้ว  โดยท่านได้เข้ารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส วัดสระแก้ว และ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) รูปปัจจุบัน  ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและบริการสังคม เทียบเท่าคณบดี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ความที่หลวงพ่อรูปนี้ เป็นพระนักพัฒนา พระที่มีเมตตาธรรมอย่างสูง เป็นพระนักเทศชื่อดัง จึงมีลูกศิษย์อย่างมากมาย หลวงพ่อไพเราะ เปิดเผยว่าในปี พ.ศ. 2540 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าอาหารแก่เด็กกำพร้า และยากจนวัดสระแก้วเป็นต้นมาทุกเดือน ปัจจุบันยังขาดสิ่งของจำนวนมาก เนื่องจากโรงเรียนเด็กกำพร้ายากจนมีเด็กทั้งหมด 2,300 กว่า คนกินข้าวสารวันละ 10 กระสอบเดือนละล้านบาทเศษ สิ่งที่จำเป็นมาก 1 ข้าวสาร 2 น้ำมันพืช เครื่องครัวทั้งหมดนี้จำเป็นมากและประการที่สามแฟ๊บ สบู่ ยาสระผมของเด็กผู้หญิง และเด็กผู้หญิงจะมีมากกว่าเด็กผู้ชายฉะนั้นพวกแป๊บ สบู่ดำยาสระผมจำเป็นต้องใช้มาก และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสมุดดินสอปากกาแล้วก็เครื่องกีฬา ตรงนี้จำเป็น เพราะเราเป็นโรงเรียนเด็กกำพร้า   กางเกงกีฬาเด็กเล็กเด็กใหญ่ขาดแคลน 2,300 กว่าคน โรงเรียน มีครูจากประเทศฟิลิปปินส์ 3 คนจากประเทศจีน 3 คน  จากญี่ปุ่นจากอินเดียจะทำให้เด็กของเราไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วเก่งภาษาจีนเป็นภาษาญี่ปุ่นเด็กจะได้รับการสอบคัดเลือก ไปเรียนที่อเมริกา ไปเรียนที่ประเทศจีน ไปเรียนที่ประเทศอินเดียได้ทุกปี ลูกสารที่ญาติโยมด้วยส่งมาที่วัดสระแก้ว ถ้าหากเขาเก่งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น ก็มีโอกาสไปเรียนศึกษาต่อในประเทศอเมริกา ประเทศจีน และประเทศอินเดีย แน่นอน  ตั้งแต่ชั้นประถม 4-5-6 ก็สอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอินเดีย ระดับชั้นมัธยม 3-4-5 ก็สอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอเมริกาและประเทศจีน และกีฬาเทควันโดของเราก็มีชื่อเสียงอันดับ 1 ของในเขตนี้ เราจะมีชื่อเสียงดังมาก ฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้ใจบุญที่มาให้ความอุปการะด้วยข้าวสารอาหารแห้งก็ดี หรือเป็นตำหนักตำนานหนังสือธรรมะข้อดี  แฟ๊บ สบู่ต่าง ๆ  ก็ดีขออนุโมทนาให้ทุกท่านหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติร่ำรวยทุกภพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกภพทุกชาติ มีสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติ  บุญกุศลที่ท่านมาอุปถัมภ์บำรุง  วัดสระแก้ว ช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจน 2,300 คน ขอให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจน ร่ำรวยสวยนานๆ เเก่ช้า ๆ อายุยืนโดยทั่วกันทุกคนขอเจริญพรส่วนท่านใดที่มีความเมตตาต้องการทำบุญก็สามารถเดินทางไปร่วมทำบุญกลับทางวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทองเพื่อสงเคราะห์เด็กกำพร้าเหล่านี้ได้ทุกวัน //พิพัฒน์ จงมีความสุขรายงาน