วันสหกรณ์​แห่งชาติ จังหวัด​กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธาน​งาน​วันสหกรณ์​แห่งชาติ จังหวัด​กำแพงเพชร​ ประจำปี​ 2560 ณ อาคาร​ยิมเนเซียม​ 1 (อบจ.กพ.) อำเภอเมือง จังหวัด​กำแพงเพชร​โดย​นายสม​ศักดิ์​ แสนศิริ สหกรณ์​จังหวัด​กำแพงเพชร ​ร่วม​ด้วย​ขบวนการ​สหกรณ์ทุกแห่ง​เพื่อ​น้อม​รำลึกถึง​พระ​กรุณา​คุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระ​บิดา​แห่ง​การสหกรณ์ไทย ในโอกาส​ครบ ปีที่ 101 ของขบวนการสหกรณ์​ไทย ซึ่ง​ได้​จัดกิจกรรม​น้อมถวายความ​อาลัย​ในหลวง​ รัชกาลที่​ 9 รวม​ถึง​มอบ​เกียรติ​บัตร​แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น และกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อ​มความสามัคคีระหว่างสหกรณ์

ทั้ง​นี้​ จังหวัด​กำแพงเพชร​ได้​ให้ความสำคัญ​กับสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา พัฒนา​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ของประเทศ ด้วยการ​ช่วยเหลือ​สมาชิก​ใน​การ​ประกอบอาชีพ​ ยกระดับ​รายได้​และพัฒ​นาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ฯลฯ//ข่าวข้างจวน