มูลนิธิคุณพุ่ม ทอบทุนเด็กศูนย์​การศึกษา​พิเศษฯ

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00.นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559 ที่หอประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร​ โดย​ นายสมจิตร ประ​ดิษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ประจำ​จังหวัด​กำแพงเพชร ร่วม​ด้วย​นาย​ปัญญา​ พล​ทัศน์​ อัยการ​จังหวัดกำแพงเพชร​  นางธาดา สังข์ทอง หัวหน้า​อุทยาน​ประวัติศาสตร์​ กำแพงเพชร​ และหัวหน้า​ส่วนราชการ ซึ่ง​ได้​ดำเนินการ​มอบทุน​การศึกษา​ จำนวน​ 107 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวม​ 535,000 บาท

นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้อ่านพระดำรัส ซึ่งทรง​ห่วงใย​เด็ก​ฯ และครอบครั​ว โดยผู้แทน​ผู้ปกครอง​ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อม​น้อมนำ​แนว​ทาง​พระราชดำริ​และ​ปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​ในหลวง​รัชกาลที่ 9 มาเป็น​หลัก​ในการ​ดำเนิน​ชีวิต​ประจำวัน ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชกปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญ และความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป //ข่าวข้างจวน