อ่างทอง21หมู่บ้านตักบาตรแปลอักษรถวายอาลัย”ร่วมใจตามรอยพ่อ”

ชาวตำบลอ่างทอง 21 หมู่บ้านทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล แปลอักษรถวายอาลัย”ร่วมใจตามรอยพ่อ” dji_0214วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองโดยนายโชคชัย ถมอินทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น ตามโครงการถวายอาลัย”ร่วมใจตามรอยพ่อ” dji_0209โดยมีพสกนิกรชาวตำบลอ่างทอง 21 หมู่บ้านได้เดินทางมาร่วมในพิธีทำบุญในครั้งนี้กันจำนวนกว่า 500 คน และหลังจากพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเสร็จสิ้นแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชพร้อมเครื่องทองน้อยที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยมีพิธีลงนามและกล่าวถวายคำอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

DCIM100MEDIADJI_0228.JPG
DCIM100MEDIADJI_0228.JPG

โดยนายเกษม ตาสหรีท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งนายกมล สิมเมืองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์เดชศรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมลงนามถวายความอาลัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชพร้อมร่วมใจกันสงบนิ่ง 89 วินาทีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างพร้อมเพรียงต่อจากนั้นผู้ร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันแปรอักษรตามรอยพ่อ อบต.อ่างทอง โดยมีข้าราชการสวมชุดปกติขาวแปรอักษรเป็นเลข ๙ ไทยอยู่ภายในประสกนิกรที่สวมชุดดำล้อมรอบเลข ๙ ไทยdsc_0915

DCIM100MEDIADJI_0165.JPG
DCIM100MEDIADJI_0165.JPG
DCIM100MEDIADJI_0166.JPG
DCIM100MEDIADJI_0166.JPG

การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชอันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังได้กิจกรรมนิทรรศการการเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริต่างๆอาทิหลักการทรงงานหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในการนำหลักการทรงงานขอพระองค์ท่าน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันจะน้อมนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและการดำรงชีวิตประจำวันอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปdsc_0921

dji_0128ซึ่งนอกจากพสกนิกรชาวตำบลอ่างทอง 21 หมู่บ้านแล้ว กิจกรรมนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านวังตะเคียนประชานุสรณ์ทั้งหมด 7 แห่งร่วมในพิธีแปรอักษรครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ในครั้งนี้dsc_0800

DCIM100MEDIADJI_0043.JPG
DCIM100MEDIADJI_0043.JPG

dsc_0817

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีสถานที่ตั้งของที่ทำการอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพลโยธิน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อตำบลคลองแม่ลาย และตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ทิศใต้  ติดต่อตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน และตำบลหินชะโงก อำเภอปางศิลาทอง จังหวัด       กำแพงเพชรทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน ตำบลวังทอง และตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรdji_0122

DCIM100MEDIADJI_0003.JPG
DCIM100MEDIADJI_0003.JPG
DCIM100MEDIADJI_0085.JPG
DCIM100MEDIADJI_0085.JPG
DCIM100MEDIADJI_0050.JPG
DCIM100MEDIADJI_0050.JPG

DCIM100MEDIADJI_0200.JPG
DCIM100MEDIADJI_0200.JPG
DCIM100MEDIADJI_0186.JPG
DCIM100MEDIADJI_0186.JPG
DCIM100MEDIADJI_0234.JPG
DCIM100MEDIADJI_0234.JPG

มีเนื้อทีประมาณ 274.33 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 103,700 ไร่ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ย ทอดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตก ไปสู่ทิศตะวันออก  มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 80% เหมาะแก่การทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชเศรษฐกิจ และเลี้ยงสัตว์ ส่วนพื้นที่อีก 20% เหมาะแก่การทำนา ตำบลอ่างทอง 21 หมู่บ้านมีประชากร 14,940 ครอบครัว5,414 ครัวเรือน//พิพัฒน์ จงมีความสุข กำแพงเพชรdsc_0817

dsc_0810

DCIM100MEDIADJI_0140.JPG
DCIM100MEDIADJI_0140.JPG

dsc_0836

dsc_0788